Logo Stowarzyszenia "Bardziej Kochani" fot. Stowarzyszenie "Bardziej Kochani"

Na czym polega dogoterapia z elementami logopedii?

Dogoterapia z elementami logopedii to nowatorska odmiana standardowej dogoterapii prowadzona przez Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”. O jej założeniach, celach i metodach opowiada terapeutka mgr Karolina Wądołkowska.
/ 11.01.2012 08:46
Logo Stowarzyszenia "Bardziej Kochani" fot. Stowarzyszenie "Bardziej Kochani"

Czym się różni standardowa dogoterapia od dogoterapii z elementami logopedii?

W bardzo dużym skrócie dogoterapia to terapia kontaktowa z udziałem psa polegająca na wieloprofilowym usprawnianiu dzieci i dorosłych. Zajęcia z udziałem psa pomagają między innymi przełamać lęk przed zwierzęciem, kształtować świadomość własnego ciała, stymulować zmysły.

Natomiast dogoterapia z elementami logopedii nie ma osobnej definicji. Poprzez wykorzystanie elementów logopedycznych wzbogacamy podstawową terapię o nowe umiejętności związane z rozwojem mowy lub kształtujemy i rozwijamy już nabyte umiejętności. Terapia logopedyczna podczas prowadzenia zajęć wplatana jest w zadania, które zaczerpnięte są z podstaw tej terapii.

Co elementy logopedyczne wnoszą do dogoterapii?

Przede wszystkim urozmaicają zadania, które są powtarzane w celu ich utrwalenia, np. pokazujemy dzieciom, w jaki sposób pies pije z miski. Podczas tego zadania możemy wprowadzać stopniowo elementy ćwiczeń usprawniających motorykę aparatu artykulacyjnego (mownego, tj. warg, języka, podniebienia – red.).

Zobacz też: Gdy dziecko nie mówi

Skąd wziął się pomysł na taką terapię i komu jest ona dedykowana?

Dogoterapia z elementami logopedii jest przeznaczona dla dzieci z zespołem Downa w wieku przedszkolnym. W zajęciach mogą uczestniczyć również ich rodzice. Organizuje je Stowarzyszenie „Bardziej Kochani”.

Jakie cele można osiągnąć przy zastosowania dogoterapii z elementami logopedycznymi?

Na pewno można w znacznym stopniu poprawić sprawność aparatu artykulacyjnego, doskonalić słuch fonematyczny (dziecko efektywniej rozróżnia poszczególne dźwięki, głoski – red.), a poprzez odpowiednie oddziaływania usprawniać również proces nabywania mowy zarówno biernej, jak i czynnej, czy też doskonalić funkcje oddechowo-fonacyjne.

Czy ta terapia może zastąpić standardową terapię logopedyczną?

Nie może. Przede wszystkim, dlatego że standardowa terapia logopedyczna jest terapią indywidualną – różni się ona celami i zadaniami od terapii, którą prowadzimy w Stowarzyszeniu „Bardziej Kochani” (chociażby tym, że prowadzimy zajęcia grupowe). Poza tym podczas tych zajęć kładziemy nacisk zarówno na standardową dogoterapię, jak i na wplatane w nią elementy logopedyczne.

Jaki jest największy dotychczasowy sukces terapeutyczny przy zastosowaniu dogoterapii z elementami logopedii?

Szczerze mówiąc nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Podczas tych zajęć dzieje się tak wiele rzeczy, dzieci przekraczają swoje granice lękowe, otwierają się, zmieniają się z zajęcia na zajęcie. Właściwie każde ze spotkań kończy się małym sukcesem biorącego udział w zajęciach dziecka.

Jak wyglądają kluczowe elementy tej terapii?

Zajęcia mają swój określony schemat, który składa się z elementów stałych, powtarzanych podczas każdego spotkania, tj. powitania wszystkich dzieci i psa, przywitania psa smakołykiem, podziękowania psu za zajęcia smakołykiem oraz z zadań, które są związane z wcześniej ustaloną tematyką zajęć.

Jak długo trwa terapia?

Nie można wytyczyć jednoznacznie granic czasowych terapii. Dzieci z zespołem Downa wymagają ciągłej rehabilitacji, która wspomaga ich usprawnianie na każdym etapie rozwoju. Zajęcia trwają już od około dwóch i pół roku i mam nadzieję, że szybko się nie skończą.

Dziękuję za rozmowę.

Wywiad przeprowadziła Karolina Marciniak.

Polecamy: Jak wspomagać rozwój mowy dziecka?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)