Model diagnozowania dysleksji rozwojowej

Model diagnozowania dysleksji rozwojowej

Model diagnozowania dysleksji rozwojowej autorstwa prof. zw. dr hab. Marty Bogdanowicz jest propozycją rozwiązania problemu nawału badań diagnostycznych w Poradniach Psychologiczno–Pedagogicznych tuż przed szkolnymi egzaminami zewnętrznymi, a przede wszystkim strategią uruchomienia właściwego procesu specjalistycznej pomocy dla dzieci już w przedszkolu.
/ 21.09.2016 15:00
Model diagnozowania dysleksji rozwojowej

Zdaniem M. Bogdanowicz diagnozowanie dysleksji rozwojowej powinno przebiegać w formie trzech etapów:

Etap pierwszy

Diagnoza gotowości szkolnej w wieku 5 - 6 lat

Profilaktyka niepowodzeń szkolnych realizowana przez powszechne badania przesiewowe w zakresie gotowości szkolnej dzieci (Skala Gotowości Szkolnej A. Frydrychowicz, E. Koźniewska, A. Matuszewski, E. Zwierzyńska).

Etap drugi

Diagnoza ryzyka dysleksji w wieku 7 - 8 lat

Ujawnienie symptomów ryzyka dysleksji i nasilonych trudności w uczeniu się czytania (Skala Ryzyka Dysleksji M. Bogdanowicz) i dokonanie oceny czytania (Test G. Krasowicz-Kupis, Próba czytania „Darek” M. Bogdanowicz).

W przypadku wystąpienia symptomów umiarkowanego lub wysokiego ryzyka dysleksji i nasilonych trudności w czytaniu, a przy tym słabych efektów pomocy udzielanej ze strony nauczyciela i rodziców:

Diagnoza ryzyka dysleksji w wieku 8 - 9 lat

Wstępne badanie diagnostyczne przeprowadzone jest przez psychologa szkolnego lub zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych M. Bogdanowicz, D. Kalki, U. Sajewicz-Radtke, B. Radtke).

Etap trzeci

Diagnoza dysleksji rozwojowej

Ostateczna diagnoza dysleksji rozwojowej sformułowana jest na przełomie okresu kształcenia zintegrowanego i przedmiotowego (klasa III - IV), jeżeli pomoc dotychczas udzielona dziecku w domu oraz specjalistyczna terapia w szkole nie przyniosły zdecydowanej poprawy, czyli nie spowodowały złagodzenia lub ustąpienia trudności w czytaniu i pisaniu.

  

Więcej informacji w Biuletynach Polskiego Towarzystwa Dysleksji.

  
Źródło: M. Bogdanowicz „Model diagnozowania dysleksji rozwojowej” Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji 1/2008

Zobacz także:  Dzień powszedni dziecka dyslektycznego