Metoda One Brain

Metoda One Brain

Metoda One Brain jest już stosowana przez tysiące psychologów, terapeutów, nauczycieli, lekarzy, naukowców i laików na całym świecie, a wykorzystuje nowatorskie odkrycia dotyczące działania mózgu, potwierdzone przez najnowocześniejsze badania naukowe.
/ 26.06.2009 08:48
Metoda One Brain

Dysleksja w oczach One Brain

System One Brain mówi o dysleksji jako niewłaściwej komunikacji pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgową, jak również pomiędzy przednią i tylną częścią mózgu. Dysleksję w przeważającej większości przypadków wywołuje uraz emocjonalny lub stres. Są one tak intensywne, że w następstwie strachu, bólu lub strachu przed bólem, dyslektyk programuje w mózgu „białe, ślepe plamy" dotyczące niektórych jego zdolności. Od momentu stresu przez całe życie zaprzecza istnieniu owych zdolności. Powstałe blokady neurologiczne w sytuacjach stresujących (jakim jest zwykle nauka), uniemożliwiają mu logiczne myślenie, a zarazem obligują do powtarzalnych oraz nieadekwatnych reakcji.

Terapia metodą One Brain

Terapeuta pracujący metodą One Brain usuwa daną blokadę neurologiczną, by osoba dyslektyczna odzyskała zdolność wykorzystania całego potencjału swojego mózgu, gdy znajdzie się w podobnej sytuacji stresowej. Bazuje przy tym na wykonanym wcześniej teście mięśniowym, gdzie odpowiedzi otrzymuje w postaci zmiany napięcia mięśni. Każda negatywna emocja mięsień osłabia, a pozytywna wzmacnia. Układ „mózg - mięsień" działa w obu kierunkach, dlatego terapeuta poprzez nadzwyczaj prosty ruch, dotyk, zwrotnie wpływa na mózg, a tym samym skuteczne usuwa blokadę neurologiczną. Sama terapia osób dyslektycznych w swej postaci kinezjologicznej, względnie oddziaływania świetlnego, nie wymaga wiele czasu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w terapii metodą One Brain namawiam do pozyskania informacji w pobliskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

opracowanie: na podstawie materiałów Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Zobacz także: Dzienniczek dobrych wiadomości