POLECAMY

Metoda 18 struktur wyrazowych

Metoda 18 struktur wyrazowych jest przeznaczona do pracy terapeutycznej z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu.
Metoda 18 struktur wyrazowych

Metoda polega na praktycznym poznawaniu różnorodnych wyrazów uporządkowanych w 18 zestawach ćwiczeń. Kolejność poznawania wyrazów wyznacza zasada stopniowania trudności, a więc przechodzenia od wyrazów najłatwiejszych do najtrudniejszych. Każdy zestaw ćwiczeń zawiera wyrazy nowe oraz wyrazy już wcześniej poznane.

Dla kogo

Metoda 18 struktur wyrazowych jest przeznaczona dla dzieci, które:

 • nie czytają - bardzo wolno głoskują, bez dokonywania poprawnej syntezy oraz bez zrozumienia treści słowa,
 • nie piszą - opuszczają, powtarzają, dodają lub zamieniają, przestawiają litery, sylaby, czasem całe wyrazy,
 • niewystarczająco opanowały czytanie i pisanie.

Sylaby

W metodzie głównym elementem tworzącym wyrazy są sylaby. W kolejnych etapach pracy zmienia się zarówno ich budowa, jak i liczby. Bazą metodyczną jest sylabizowanie - przy czytaniu prowadzi do jego płynności, eliminuje głoskowanie, gwarantuje poprawne czytanie całościowe, zaś w czasie pisania (wypowiadając sylaby) zmniejsza ilość popełnianych błędów.

Kolor

Dużą rolę metodyczną odgrywa kolor - wyodrębnia kolejne sylaby w wyrazie, co ułatwia czytanie i pisanie. Kolor ogranicza pewną całość, którą należy przeczytać oraz zapamiętać.

Stały zestaw ćwiczeń

Wszelkie ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie wprowadzamy po zapoznaniu dziecka z podstawowymi wiadomościami wstępnymi:

 • rozróżnianie głosek, liter, samogłosek i spółgłosek,
 • przypisanie koloru czerwonego - samogłoskom, czarnego - spółgłoskom, a zielonego - sylabom.

W kolejnych 18 strukturach metody ćwiczymy:

 • graficzny schemat sylabowo-literowej budowy wyrazów,
 • suwaki (zestawy wyrazów o jednolitym typie budowy, posiadające pewną część wspólną),
 • wprawki (zestawy wyrazów jednolitych pod względem budowy, ułożone z zachowaniem rytmu i rymu),
 • łańcuchy literowo-wyrazowe oraz sylabowo-wyrazowe,
 • słuchowe i wzrokowe różnicowanie słów dźwiękowo i graficznie podobnych,
 • tworzenie nowych wyrazów z wybranych liter lub sylab wyrazów przedstawianych na obrazkach,
 • słuchowe i wzrokowe wersje ćwiczeń: „Co się kryje się w tym wyrazie?”,
 • rozsypanki wyrazowo-zdaniowe,
 • zagadki,
 • czytanie zdań złożonych z wybranych wyrazów w wersji drukowanej oraz pisanie ich z pamięci,
 • pisanie zdań ze słuchu w wersji sylabowej i całościowo.

Dysgrafia

Polecamy:  Metody aktywizujące w terapii pedagogicznej

Bazą ćwiczeń dysgraficznych jest:

 • pisanie po śladzie ciągłym,
 • pisanie po śladzie przerywanym,
 • pisanie według wzoru,
 • przepisywanie w całości słów podanych w wersji sylabowej.

Dysleksja

W przypadku samej dysleksji (trudności tylko w czytaniu) w ćwiczeniach wykorzystujemy suwaki, wprawki, łańcuchy sylabowo-wyrazowe, czy też rozsypanki wyrazowo-zdaniowe, lecz pomijamy pisanie.

Dziecko prowadzone metodą 18 struktur wyrazowych widzi wyraz, pisze go i głośno wypowiada odtwarzaną w danym momencie sylabę. Wszystko to czyni jednocześnie, angażując analizator wzrokowy, kinestetyczno-ruchowy i słuchowy. Tak oto efektywność terapii w dużej mierze warunkuje integracja wzrokowo-ruchowo-słuchowa oraz nawyk samokontroli.

Planując terapeutyczną pracę z dzieckiem z wykorzystaniem opisanej metody w szkole, bądź w domu, konieczne jest zakupienie zestawu podręczników i zeszytów metodycznych, dostępnych w sklepach z pomocami dydaktycznymi, czy też dobrze zaopatrzonych księgarniach.

Zobacz także: Kwestionariusz objawów dysleksji

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)