Kontroluj masę ciała swojego dziecka

Do czego służą siatki centylowe, gdzie je znaleźć, a przede wszystkim jak się nimi posługiwać? Chcesz wiedzieć, czy Twoja pociecha rozwija się prawidłowo, a przyrosty masy ciała są właściwe w danym wieku?
Do czego służą siatki centylowe, gdzie je znaleźć, a przede wszystkim jak się nimi posługiwać? Chcesz wiedzieć, czy Twoja pociecha rozwija się prawidłowo, a przyrosty masy ciała są właściwe w danym wieku?

Normy – biologiczne układy odniesienia
Regularna kontrola masy ciała pozwala na ocenę stopnia odżywienia dziecka, a także, przy jakichkolwiek odchyleniach od normy, na możliwość skorygowania błędów żywieniowych na bieżąco. O normach mówi się jako o biologicznych układach odniesienia wykorzystywanych do rozwoju dziecka. Do oceny rozwoju danej cechy w przypadku dzieci i młodzieży do 18 roku życia, stosuje się tzw siatki centylowe, które zostały opracowane w oparciu o pomiary wykonane wśród dziewcząt i chłopców warszawskich.

Kontroluj masę ciała swojego dziecka

Jak odczytać dane z siatki centylowej?
Na osi poziomej zaznaczony jest wiek dziecka (w miesiącach lub latach), zaś na osi pionowej – badany parametr (masa ciała, wysokość lub obwód głowy). Przez środek siatki biegną krzywe, określone mianem centyla.


Siatka centylowa względnej masy ciała (BMI) u dziewcząt (Palczewska, Niedźwiecka 1999)

Kontroluj masę ciała swojego dziecka

Siatka centylowa względnej masy ciała (BMI) u chłopców (Palczewska, Niedźwiecka 1999)

Kontroluj masę ciała swojego dziecka

Wartości centylowe BMI dla dzieci warszawskich:
Poniżej 3 C – nadmierna szczupłość
3 – 10 C – niedowaga
10 – 25 C – tendencja do niedowagi
25 – 75 C – norma
75 – 90 C – tendencja do nadwagi
90 – 97 C – nadwaga
Powyżej 97 C – otyłość

Przykład :

Dziewczynka 6 lat, masa ciała 19 kg, wysokość ciała 114,0 cm
BMI = masa ciała (kg)/ wzrost (m)2
BMI = 19/ (1,14)2 = 14,6
Wartość BMI 14,6 znajduje się między 25 a 75 centylem, tak więc względna masa ciała 6 – letniej dziewczynki jest w normie. (Przykład zaznaczono no wykresie – kolor czerwony).

Roczne przyrosty masy ciała

Rozmiary ciała człowieka warunkowane są przez genotyp, a także przez czynniki środowiskowe. Przełom drugiego i trzeciego roku życia jest okresem, kiedy zmianie powinna ulec dieta dziecka –
z dominującej w okresie niemowlęcym diety mlecznej na tzw dietę rodzinną. Wówczas pociecha spożywa już te same posiłki co pozostali członkowie rodziny. W tym czasie tempo rozwoju organizmu ulega zwolnieniu w porównaniu z pierwszym rokiem życia – następuje wzrost masy ciała o ok. 2,5 kg, natomiast w wieku 3 lat – o ok. 2 kg. Przyrost masy ciała w wieku 3 – 7 lat wynosi ok. 10 kg. Jeśli chodzi o okres między 7 a 10 rokiem życia, następuje wówczas wzrost masy ciała średnio o ok. 3 do 3,5 kg rocznie. Wiek dojrzewania biologicznego dziewcząt i chłopców przypadający na lata od 11 do 14 r. ż. charakteryzuje się intensywnymi przyrostami rocznymi zarówno wysokości, jak i masy ciała – osiągając często wartość ok. 5 – 6 kg, a w niektórych przypadkach nawet 15 kg.

Źródło: Palczewska J., Niedźwiecka Z.: Siatki centylowe
do rozwoju somatycznego dzieci i młodzieży

Ewelina Tabaczar

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (3)
/rok temu
Bzdura - Na siatce centylowej wykreślone są linie krzywe (zwykle 7), które pokazują, jaki procent dzieci w całej populacji (3%, 10%, 25%, 50%, 75% lub 97%) w danym wieku osiąga taką lub mniejszą wartość pomiaru (masy ciała, długości/wysokości lub obwodu głowy - zależnie od rodzaju siatki). Linie te wyznaczają tzw. kanały centylowe. Siatki centylowe znajdują się na końcu książeczki zdrowia dziecka, a zaznaczanie na nich kolejnych pomiarów pozwala monitorować przebieg wzrastania w czasie oraz ustalić, czy mieści się on w szerokiej normie zdefniowanej jako przedział między linią 3. a 97. procenta (centyla). Indywidualna krzywa wzrastania Twojego dziecka powstaje przez połączenie naniesionych na siatkę wyników kolejnych pomiarów, a prawidłowość jej przebiegu interpretuje lekarz. Także pisanie, ze dzieci z centyla 3 sa szczuple, a z 97 sa otyle jest daleko idaca nadinterpretacja!
/9 lat temu
doskonały artykuł, bardzo przdatny
/7 lat temu
a ja niczego nowego się nie dowiedziałam, a liczyłam na to, że znajdę tu odpowiedź na pytanie, jak często należy ważyć dziecko.