Podczas ciąży kobieta powinna regularnie odwiedzać specjalistów, a także unikać infekcji wirusowych, dymu tytoniowego, kontaktu ze środkami chemicznymi oraz przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia/ fot. Fotolia fot. Fotolia

Jakie są najczęstsze wady wrodzone u dzieci?

Wady wrodzone to anatomiczne i funkcjonalne nieprawidłowości występujące w obrębie tkanek lub narządów, nabyte w okresie życia płodowego. Stwierdzane są u około 2-4% noworodków, stanowiąc jedną z głównym przyczyn zgonów niemowląt.
/ 15.10.2011 19:49
Podczas ciąży kobieta powinna regularnie odwiedzać specjalistów, a także unikać infekcji wirusowych, dymu tytoniowego, kontaktu ze środkami chemicznymi oraz przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia/ fot. Fotolia fot. Fotolia

Dlaczego dochodzi do wad wrodzonych?

Etiologia ponad połowy wad wrodzonych nie została wyjaśniona. Wiadomo jednak, że za 85% przypadków tych wad, gdzie czynnik etiologiczny został poznany, odpowiedzialne są uwarunkowania genetyczne. Istotną rolę w powstawaniu nieprawidłowości rozwojowych odgrywają również czynniki środowiskowe. Infekcje wirusowe, narażenie na promieniowanie jonizujące, niektóre leki, spożywanie alkoholu, czy ekspozycja na dym  tytoniowy podczas ciąży w znacznym stopniu zwiększają ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u dzieci. W niektórych przypadkach nieprawidłowości rozwojowe mogą być skutkiem współistnienia zarówno czynników genetycznych jak i środowiskowych.

Szczególnie niebezpieczny dla rozwoju płodu jest okres między 3. a 8. tygodniem ciąży. W tym czasie tworzą się wszystkie narządy wewnętrzne. Zarodek wykazuje dużą wrażliwość na działanie czynników zewnętrznych, co sprzyja powstawaniu wad rozwojowych.

Polecamy: Siatki centylowe - dzieci do 5. roku życia

Czy można rozpoznać wadę rozwojową przed urodzeniem dziecka?

Wiele wad rozwojowych można stwierdzić za pomocą badania USG, zalecanego każdej kobiecie w ciąży. Pomocne są również badania biochemiczne, rezonans magnetyczny, czy badania DNA. Nieinwazyjne testy materiału genetycznego służą do wykrywania wad genetycznych u płodu np. Zespołu Downa. W zachodnich krajach badania te są prowadzone rutynowo dla każdej kobiety w ciąży. Najdokładniejszym badaniem genetycznym jest test PAPP-A, wykonywany w pierwszym trymestrze. Charakteryzuje się wysoką czułością i wykrywalnością chorych płodów w stosunku do innych testów.

Polecamy: Przewodnik - od poczęcia przez pierwsze miesiące ciąży

Wrodzone wady serca

Zaburzenia wrodzone mogą dotyczyć każdego narządu. Najczęściej obserwuje się wady układu sercowo-naczyniowego. Wystąpieniu wad wrodzonych w obrębie tego układu sprzyjają czynniki genetyczne (gdy tego typu zaburzenia występowały już w rodzinie dziecka), czynniki położnicze (ponad 2 poronienia samoistne lub ciąża mnoga), działanie substancji teratogennych (niektóre leki, narkotyki, alkohol) oraz choroby matki (np. cukrzyca). W momencie podejrzenia wady serca lekarz zleca wykonanie szczegółowego badania serca płodu, czyli badania echokardiograficznego. Objawami wad rozwojowych serca obserwowanymi u dzieci zaraz po urodzeniu są sine zabarwienie skóry, przyśpieszona akcja serca, szmery nad sercem oraz duszność.

Leczenie wad serca opiera się na zabiegach chirurgicznych. Celem terapii jest zapewnienie wydolności układu krążenia. Jeśli takie zabiegi nie pomogą wdraża się leczenie paliatywne, które umożliwia dziecku przeżycie i poprawia krążenie krwi.

Czytaj też: Jakie leki są dozwolone w ciąży?

Wrodzone wady układu nerwowego

Do rozwoju wad ośrodkowego układu nerwowego zazwyczaj dochodzi w okresie zarodkowym, gdy następuje różnicowanie narządów. Przyczyny ich powstawania wynikają ze współdziałania wielu czynników. Mogą być uwarunkowane genetycznie lub wynikać ze szkodliwego działania środowiska. Na częstość występowania wad układu nerwowego ma wpływ pochodzenie etniczne, niedobory żywieniowe (np. niedobór kwasu foliowego), warunki życia, a także infekcje wirusowe. Przykładem wad wrodzonych występujących w obrębie mózgu są: bezmózgowie, przepukliny mózgowe, przepukliny mózgowo-rdzeniowe, wielkomózgowie, natomiast do wad rdzenia kręgowego zalicza się rozszczep kręgosłupa, przepuklinę oponowo-rdzeniową, przepuklinę ogonową, wodogłowie oraz rozdwojenie rdzenia.

Wady wrodzone w układzie kostno-stawowym

Dość często rozwojowe wady dotyczą narządu ruchu. Stanowią grupę kilkuset jednostek chorobowych obejmujących kości, stawy oraz mięśnie. Zalicza się do niej między innymi dysplazję stawu biodrowego, wrodzone wady stóp, krzywiznę, wrodzoną szpotawość goleni i wrodzone zwichnięcie stawu kolanowego.

Czy można zapobiec wadom rozwojowym?

Podjęcie działań profilaktycznych może znacznie zmniejszyć ryzyko powstania wad rozwojowych u dzieci. Przede wszystkim kobieta podczas ciąży powinna regularnie odwiedzać specjalistów w celu oceny stanu zdrowia i rozwijającego się płodu. Istotne znaczenie ma również unikanie infekcji wirusowych, narażenia na dym tytoniowy, kontaktu ze środkami chemicznymi oraz przestrzeganie zasad prawidłowego żywienia.

Zobacz też: Planujesz ciążę? Jedz kwas foliowy!