POLECAMY

Jak rozpoznać, czy dziecko ma autyzm?

Obecnie 1 na 500 osób na całym świecie wykazuje objawy autyzmu. Warto więc posiadać choćby podstawowe informacje z tego zakresu. Jakie objawy mogą wskazywać na autyzm u dziecka?
Jak rozpoznać, czy dziecko ma autyzm?

Wiedza na temat autyzmu jest stale wzbogacana o nowe elementy. Rośnie także częstość rozpoznań. Obecnie szacuje się, że 1 na 500 osób na całym świecie  wykazuje objawy autyzmu. Warto więc posiadać choćby podstawowe informacje z tego zakresu.

Przeczytaj: U osób z autyzmem odkryto zmiany w mózgu

Dlaczego sprawa jest skomplikowana?

Z wielu przyczyn. Po pierwsze dlatego, że autyzm ma niejednolity obraz chorobowy. To znaczy, że różni pacjenci mogą prezentować zupełnie odmienne objawy. W obrębie zaburzeń podobnych do autyzmu są także inne jednostki chorobowe: zespół Aspergera i zespół Retta. Po drugie zarówno rodzice, jak i służba zdrowia wciąż wiedzą niewiele o autyzmie i „boją się” stawiać to rozpoznanie.

Czy dziecko ma autyzm?

Brak obiektywnego testu, który pozwoli potwierdzić rozpoznanie na 100%. Istnieją jednak pewne objawy sugerujące autyzm u dziecka. Oto one:

  • charakterystyczny jest początek objawów w 2. lub 3. roku życia dziecka (cztery razy częściej u chłopców),
  • mowa dziecka przestaje się rozwijać bądź pojawiają się znaczne trudności w komunikacji, np. gesty zastępują dziecku słowa bądź używane są pojedyncze sylaby lub głoski; często spotykana jest echolalia – wielokrotne powtarzanie pytań czy też słów przez dziecko,
  • dziecko woli spędzać czas samo, nie bawi się z rówieśnikami, nie patrzy w oczy, czasem wcale nie podejmuje zabawy – wydaje się nieobecne, smutne,
  • częste są wahania nastroju – od radości do złości, agresji, także autoagresji,
  • pojawia się nadwrażliwość bądź brak wrażliwości na bodźce – dotyk, ciepło, zimno, ból, głos innych osób, zapachy, smak jedzenia, itp.,
  • mogą wystąpić zaburzenia snu – kłopoty z zasypianiem, krótki sen.

Podkreślmy, że objawy u każdego dziecka mogą się bardzo różnić, nieraz są zbliżone do typowych problemów dzieci w tym wieku, nie odbiegających od normy. Zdarzają się jednak przypadki trudne, ze znacznym ograniczeniem samodzielności.

Polecamy: Jak biblioterapia pomaga dzieciom z autyzmem?

Co jeszcze warto wiedzieć?

U 2/3 dzieci autystycznych pojawia się różnego stopnia upośledzenie intelektualne, zaś u co czwartej osoby występuje padaczka.

Z całą stanowczością podkreślmy, że dziecko chore na autyzm nie jest niegrzeczne czy złośliwe. Autyzm nie jest też kwestią „złego wychowania”. Nie należy go także traktować jako choroby psychicznej. Wczesne rozpoznanie i zastosowanie terapii może usprawnić funkcjonowanie małego pacjenta i ułatwić jemu samemu i jego otoczeniu wzajemne relacje. Dzieci autystyczne należy traktować na równi z dziećmi zupełnie zdrowymi.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)