POLECAMY

Jak dobrze być dyslektycznym studentem w Wielkiej Brytanii

Sytuacja dorosłych dyslektyków uczących się na polskich i zagranicznych uczelniach wyższych różni się diametralnie. Nie dziwi więc fakt coraz częstszych wyjazdów polskich studentów z dysleksją na studia do Wielkiej Brytanii.
Jak dobrze być dyslektycznym studentem w Wielkiej Brytanii

Przywileje studentów dyslektycznych na brytyjskich uczelniach wyższych zależą od wieku, stopnia zaawansowania dysleksji oraz szczebla studiów:

  • dyslektycy dostają standardowo 25% więcej czasu na egzaminach,
  • studenci z obywatelstwem brytyjskim mogą ubiegać się o zasiłek w kwocie około 1500GBP rocznie,
  • dyslektycy są uprawnieni do pomocy specjalistów w ramach indywidualnych sesji terapeutycznych,
  • częstotliwość oraz czas sesji jest ustalana na podstawie opinii psychologów, pedagogów, nauczycieli, wykładowców oraz możliwości finansowych gmin (np. 3 razy w tygodniu po 2 godziny),
  • w zależności od zamożności gminy, dyslektycy otrzymują inną dodatkową pomoc: darmowe druki i ksera, książki, materiały wideo i audio,
  • gmina zapewnia też pomoc w wypełnianiu wszelkiego rodzaju pism urzędowych w ramach wizyt domowych,
  • z kolei pracodawcy zatrudniający dyslektyków mogą ubiegać się w gminie o dofinansowanie do miejsca pracy (na zakup mebli, komputera, pensje pracownika).

Więcej szczegółów na temat przywilejów studentów dyslektycznych można znaleźć na oficjalnych stronach wybranych brytyjskich uczelni wyższych.

Polecamy: Słabe i mocne strony dysleksji dorosłych

  

Opracowanie: pedagog Kinga Ignaszewska – Łaz

Źródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji 1(6) 2010

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)