POLECAMY

Dzienniczek Dobrych Wiadomości

Kluczem do sukcesów dzieci z trudnościami w uczeniu się jest rozbudzenie w nich wiary we własne możliwości i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Nowym pomysłem na sukces terapeutyczny jest Dzienniczek Dobrych Wiadomości.
Dzienniczek Dobrych Wiadomości

Dzienniczek Dobrych Wiadomości to książeczka zeszytowego rozmiaru, wręczana przez wychowawcę każdemu uczniowi, w której to dziecko zbiera pochwały, potwierdzone podpisami nauczycieli i rodziców. Każda dobra wiadomość powinna być wpisywana niezwłocznie, tak aby dziecko poczuło się wyróżnione i dowartościowane.

Samoocenę uczniów podwyższa jedna ze szczególnych kartek Dzienniczka, na której dziecko wpisuje, co je go zdaniem zasługuje na szczególną uwagę. Są tam dwa zdania do samodzielnego dokończenia: „Jestem naprawdę dobry w…” oraz „Dzisiaj udało mi się…”.

Swoimi sukcesami dzieci mają możliwość pochwalenia się przed szerszym gronem społeczności szkolnej w Dniu Sukcesu.

Wpisy do Dzienniczka wskazują także rodzicom drogę do wspierania swojego dziecka. Swoim podpisem nie tylko poświadczą przeczytanie pochwały, ale też porozmawiają o tym z dziećmi, ucieszą się razem z nimi.

Dzienniczek spełnia wielce znaczącą rolę terapeutyczną – uczeń zawsze może do niego zajrzeć, wrócić do wpisów z przeszłości i przypomnieć sobie rzeczy, w których naprawdę jest mocny.

Polecamy: W kilku słowach o terapii pedagogicznej

Wszystko mówiącym Mottem Dzienniczków jest:

Wierzę, że nie zginę w tłumie
Każdy z nas jest świetny w tym, co umie
I gdziekolwiek pójdziemy,
Pokażemy wszystkim, ile wiemy!

  

Opracowanie: pedagog Kinga Ignaszewska – Łaz

Źródło: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Dysleksji 1(6) 2010

Zobacz także:  Czym jest afazja?

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/8 lat temu
Jak dobrze, że w końcu zamiast zeszytu uwag dzieci dostały Dzienniczek Dobrych Wiadomości, pytanie tylko, czy nauczyciele przyzwyczajenie raczej do ganienia niż chwalenia będą umieli zauważać te małe postępy swoich uczniów.