POLECAMY

Dziecko z ADHD – poradnik dla nauczyciela

Uczeń z ADHD to dla nauczyciela duże wyzwanie i nie lada kłopot. Chodzenie po klasie, nie wykonywanie poleceń, „odpływanie” myślami, bieganie, wieczne gadanie mogą całkowicie zdezorganizować lekcję. Czy nauczyciel może pomóc dziecku z ADHD? Jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy nauczycielem, rodzicami i lekarzem specjalistą?
Dziecko z ADHD – poradnik dla nauczyciela fot. Fotolia

Dla ucznia z ADHD powrót do szkoły oznacza powrót do rutyny i codziennych obowiązków. Dzieci cierpiące na zespół hiperkinetyczny z jednej strony mają problemy z koncentracją, z drugiej są nadmiernie ruchliwe i impulsywne. Wszystko to sprawia, że przystosowanie się do reguł panujących w klasie stanowi dla nich nie lada wyzwanie. Dlatego też wymagają stałego wsparcia i pomocy dorosłych. Od zaangażowania nauczyciela w dużej mierze zależy sukces dziecka z ADHD w szkole.

Podejrzewasz, że twój uczeń ma ADHD?

Najważniejsze, aby nauczyciel umiał odróżniać objawy ADHD od niepożądanego, celowego zachowania. Dzięki temu może zapewnić choremu dziecku fachową opiekę, wysyłając je na diagnozę do psychologa, który w następnej kolejności skieruje ucznia z podejrzeniem zaburzenia do psychiatry dzieci i młodzieży.

Jeżeli dziecko ma notoryczny bałagan na biurku mimo prób utrzymania porządku, wciąż zapomina odrobić zadanie domowe a nawet zapisać je podczas lekcji, ciężko mu usiedzieć w ławce lub nie reaguje na polecenia wydawane całej klasie, najprawdopodobniej cierpi na zespół hiperkinetyczny. Rolą pedagoga jest zwrócenie uwagi rodzicom na problem dziecka i zasugerowanie wizyty u specjalisty w celu potwierdzenia lub wykluczenia zaburzenia.

Przeczytaj: ADHD - oswajanie dziecka z rytmem dnia

Dziecko zdiagnozowane

Nauczyciel, mający świadomość, że ma w klasie ucznia z ADHD, ma szanse stworzyć warunki pracy dostosowane do potrzeb edukacyjnych chorego dziecka. 

Dla nauczyciela praca z klasą, do której uczęszcza uczeń z zespołem nadpobudliwości i zaburzeniami koncentracji to duże wyzwanie oraz ogromna odpowiedzialność. Żeby dziecko z ADHD  było w stanie w pełni sprostać zadaniom stawianym mu przez szkołę, a jednocześnie samo mogło jak najlepiej wykorzystać swoje zdolności w trakcie i po zajęciach lekcyjnych, ważne jest przestrzeganie kilku zasad.

Kluczowe może okazać się usadzenie dziecka w klasie. Najlepiej, aby siedziało z dala od okna, blisko nauczyciela (w pierwszej lub pobliskiej ławce) i ze spokojnym uczniem. Należy zadbać, żeby w zasięgu jego wzroku nie znajdowało się zbyt dużo rozpraszających uwagę rzeczy, typu gazetka szkolna, kolorowa choinka.

Istotne jest też budowanie stałej struktury lekcji z powtarzalnymi elementami, takimi jak przywitanie, sprawdzenie zadania domowego, praca w grupach, etc. Uczniowie z ADHD nie potrafią dobrze przewidywać ani planować, dlatego lepiej pracują, kiedy znają oczekiwania nauczyciela, zasady panujące w czasie lekcji oraz konsekwencje pewnych zachowań.

W pracy z dzieckiem z ADHD bardzo ważne jest indywidualne podejście do podopiecznego. Wymaga to dużej cierpliwości.  Niejednokrotnie trzeba uczniowi kilkakrotnie powtórzyć dane polecenie, sprawdzić, czy je zrozumiał i zaczekać, aż zacznie je wykonywać. Uczeń bardzo potrzebuje motywacji. Zadaniem nauczyciela jest w tym wypadku skłanianie do systematycznej pracy, chwalenie i nagradzanie małych zwycięstw oraz rozbudzanie wiary we własne możliwości.

Przeczytaj: Jak współpracować z dzieckiem z ADHD?

Psychoterapia i farmakoterapia

Dzieci z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami koncentracji zwykle pozostają pod opieką psychologa, który prowadzi psychoterapię pacjenta. Część dzieci z ADHD wymaga dodatkowo leczenia farmakologicznego, które w połączeniu z psychoterapią daje najlepsze efekty terapeutyczne. W Polsce obecnie refundowane są dwa leki na ADHD. Należy pamiętać, iż objawy ADHD utrzymują się całodobowo, dlatego nowoczesna farmakoterapia ułatwia prawidłowe funkcjonowanie dziecka zarówno w szkole, jak i w domu, na podwórku czy podczas zajęć pozalekcyjnych. Zmniejszając, lub całkowicie niwelując objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, nowoczesna farmakoterapia pozwala dziecku w pełni korzystać z jego zdolności intelektualnych, budować relacje społeczne, czy w dalszej perspektywie chroni przed powikłaniami nieleczonego ADHD, jak np. depresją. Według najnowszych standardów NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) lekiem pierwszego rzutu w leczeniu ADHD jest metylofenidat o zmodyfikowanym uwalnianiu, zapewniający kontrolę objawów przez cały dzień przy jednorazowym podaniu leku.

Źródło: Informacja prasowa/ ak

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/3 lata temu
Nielogiczne: w artykule na temat tego kto diagnozuje dziecko z zespołem hiperkinetycznym czytam, że przygotowany do tego pedagog, psycholog, czy nawet pediatra... a w linku o postępowaniu nauczyciela z dzieckiem napisano o skierowaniu dziecko po diagnozę do psychologa a następnie do psychiatry. Jako rodzic wolałabym jasno postawioną procedurę.