Logopedyczne badanie dziecka/ fot. Fotolia fot. Fotolia

Dziecko u logopedy – logopedyczne badania przesiewowe

Logopedia wypracowała własne badania przesiewowe. Dziecko w gabinecie logopedy przechodzi przez specjalistyczne testy. Logopedyczne badania przesiewowe - co to takiego? Do czego są potrzebne? Kiedy należy je wykonać?
/ 18.01.2012 10:37
Logopedyczne badanie dziecka/ fot. Fotolia fot. Fotolia

Logopedyczne badania przesiewowe to testy, które sprawdzają umiejętności dziecka związane z możliwościami odbierania i nadawania dźwięków oraz nabywania mowy oraz badają stan rozwoju mowy dziecka. Ich zadaniem jest wykrycie ewentualnych dysfunkcji, wad lub zaburzeń, które mogą negatywnie wpływać na kształtowanie się mowy dziecka. W zależności od wieku dziecka badane są różne sfery kształtowania się mowy, a także funkcje organizmu towarzyszące prawidłowemu jej formowaniu.

Co testuje przesiewowe badanie logopedyczne?

Badanie przesiewowe w gabinecie logopedy testuje szereg umiejętności potrzebnych do prawidłowego rozwijania się mowy. Wczesna diagnoza i interwencja logopedyczna może zapobiec pogłębianiu się dysfunkcji upośledzających mowę.

 • Badanie słuchu fizycznego (czy dziecko słyszy) i fonematycznego (czy dziecko odróżnia dźwięki).
 • Badanie funkcji połykania.
 • Badanie funkcji oddychania.
 • Badanie artykulacji (wymowa głosek).
 • Badanie mowy (badanie pod kątem konkretnych zaburzeń, np. afazji, niepłynności mowy - jąkania).
 • Badanie kinestezji mowy (czy dziecko posiada prawidłowe czucie narządów mowy, np. języka. Dzięki kinestezji artykulacyjnej można prawidłowo układać narządy artykulacyjne w jamie ustnej i prawidłowo wymawiać dane dźwięki. Gdy czucie mowne jest zaburzone - dziecko słyszy dźwięk, jednak nie potrafi go odtworzyć).
 • Badanie płynności i prozodii mowy (akcentu, intonacji, rytmu, płynności mówienia).
 • Badanie emisji głosu (zwraca się uwagę na barwę i ton głosu: czy występuje chrypka, głos jest zbyt niski lub zbyt wysoki; sprawdza się także pracę języka, warg, napięcie szyi).
 • Orientacyjne badanie słuchu (u dzieci starszych bada się zdolność rozróżniania dźwięków mowy szeptanej).
 • Badanie lateralizacji (praworęczność, leworęczność).
 • Badanie pamięci słuchowej (powtarzanie ciągu usłyszanych wyrazów).

Zobacz też: Wady zgryzu i ich wpływ na rozwój mowy dziecka

Kiedy należy wykonywać badania?

Opiece logopedycznej powinny podlegać dzieci, u których do 3. roku życia nie rozwinęła się mowa. Obowiązkowe logopedyczne badania przesiewowe obowiązują dzieci w wieku przedszkolnym (4, 5, 6- letnie) i wczesnoszkolnym (przeważnie do 10 roku życia – w tym czasie mówimy o mowie dojrzałej u dziecka).

Sprawdź, jak rozwija się mowa twojego dziecka

Sprawności ruchowe aparatu mownego w poszczególnych etapach rozwoju

Dwulatek powinien wykonać:

 • szerokie otwieranie warg,
 • cmokanie,
 • nadymanie policzków (wciągnięcie powietrza nosem z nadętymi policzkami),
 • wysuwanie i chowanie języka,
 • szeroki uśmiech, zęby zamknięte.

Dziecko posługuje się pojedynczymi wyrazami i sylabami w funkcji wyrazów (np. „chy” – na określenie, że coś jest gorące). Wymawia prawidłowo samogłoski ustne: a, e, i, o, u, y oraz niektóre samogłoski, Duży udział w komunikacji z otoczeniem odgrywają gesty i mimika.

Polecamy: Oddychanie a rozwój mowy

Czterolatek dodatkowo potrafi:

 • unosić język ( picie jak piesek, kotek z miseczki)
 • oblizywać językiem wargi przy ich szerokim otworzeniu
 • kląskać (zabawa w konika)

Dziecko buduje zdania zgodnie z regułami gramatycznymi, często tworzy nowe formy wyrazowe i gramatyczne(np. grabarka – pani, która grabi; szyjka – pani, która szyje). Wymawia wszystkie głoski języka polskiego.

Sześciolatek ponadto powinien wykonać:

 • „grot” (język wysunąć z ust, nie opierając go o zęby, tak by jego czubek był ostro zakończony, nie płaski i szeroki)
 • naprzemienne dotykanie ostro zakończonym czubkiem języka zębów i dziąseł.

Dziecko swobodnie komunikuje się za pomocą mowy z otoczeniem. Utrwalają się wszystkie opanowane głoski. Do 7. roku życia powinno być też opanowane /r/.

Dowiedz się więcej: Gdy dziecko nie mówi - mutyzm