Dziecko niesłyszące – pytania i odpowiedzi

Jakie są cechy charakterystyczne mowy dziecka z wadą słuchu? Jakie są wskazania do wszczepu ślimakowego? Jakie są korzyści z noszenia aparatu? Kiedy należy rozpocząć rehabilitację dziecka z wadą słuchu? Co to jest język migany?
/ 08.02.2013 12:24

Jakie są cechy charakterystyczne mowy dziecka z wadą słuchu?

U dziecka niesłyszącego występują zaburzenia w zakresie oddychania, artykulacji głosek oraz fonacji. Przede wszystkim skrócona jest faza wydechu, dlatego tak ważne są ćwiczenia oddechowe, które pomogą mu prawidłowo i ekonomicznie gospodarować oddechem.

Głos dziecka z wadą słuchu jest chrapliwy, matowy, nosowy. W artykulacji pojawia się u niego tendencja do ubezdźwięczniania spółgłosek dźwięcznych oraz problemy z wymową głosek szczelinowych i zwarto-szczelinowych.

W terapii dziecka z wadą słuchu „kosmetyka mowy” ogrywa jednak drugorzędną rolę. Najważniejszym celem jest bowiem nauczenie go języka i komunikowania się z otoczeniem.

Jakie są wskazania do wszczepu ślimakowego?

  • całkowita głęboka głuchota (nerw słuchowy nie może być uszkodzony!);
  • brak korzyści z aparatu słuchowego;
  • właściwie prowadzona praca rehabilitacyjna;
  • pozytywny test autostymulacji;
  • brak medycznych przeciwwskazań do przeprowadzenia operacji wszczepu ślimakowego;
  • silna motywacja pacjenta.

Jakie są korzyści z noszenia aparatu?

  1. Aparaty wzmacniają dźwięki docierające do ucha i w ten sposób wspomagają korzystanie z resztek słuchowych.
  2. Używanie aparatów pozwala dziecku zaznajomić się ze światem dźwięków, rozwijać jego zainteresowania oraz ułatwia nabywanie kompetencji językowych.
  3. Noszenie aparatu wpływa korzystnie na rozwój intelektualny dziecka.

Zobacz też: Akceptacja niepełnosprawności dziecka – etapy

Kiedy należy rozpocząć rehabilitację dziecka z wadą słuchu?

Specjaliści podkreślają, że rehabilitacja słuchu dziecka powinna być rozpoczęta poniżej szóstego miesiąca życia, czego dowodzą liczne badania i prace badawcze. Wczesne podjęcie pracy rewalidacyjnej przynosi bowiem o wiele lepsze efekty niż u dzieci, u których wychowanie słuchowe zostało podjęte z opóźnieniem.

Już niemowlęciu należy dostarczać mnóstwo bodźców stymulujących jego rozwój, pobudzać jego zmysły, usprawniać motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową. Rodzice muszą podjąć szereg działań zmierzających do wywołania u dziecka mowy spontanicznej.

Co to jest język migany?

Jest to forma przekazu informacji, która wykorzystuje znaki języka migowego oraz gramatykę języka narodowego. Występuje zawsze w połączeniu z mową lub wyraźną artykulacją.

Zobacz też: Niesłyszący widzą lepiej

Fragment pochodzi z książki „Przewodnicy w świecie ciszy” autorstwa Joanny Domeradzkiej-Kowalkowskiej (wydawnictwo Impuls, 2008). Publikacja za zgodą wydawcy.