Czy nocne moczenie u dziecka jest powodem do niepokoju?

Moczenie nocne u dziecka to temat często bagatelizowany zarówno przez rodziców jak i środowisko medyczne, zaś dla dzieci jest ono wstydliwym problemem, który może mieć daleko idące skutki. Czym jest moczenie nocne – chorobą czy jedynie nawykiem dziecka?
/ 03.04.2013 10:10

Czym jest moczenie nocne?

Nocne nietrzymanie moczu zwane moczeniem nocnym jest to bezwiedne oddawanie moczu w nocy (podczas snu) zdarzające się u dziecka, które zakończyło już naukę świadomego oddawania moczu lub ukończyło 5 lat. Nieco inną dolegliwością jest nokturia, która polega na częstym oddawaniu moczu w nocy przez dziecko, które samo się wybudza i świadomie oddaje mocz.

Dlaczego moje dziecko się moczy?

Istnieje kilka przyczyn nocnego moczenia. Medycyna wyróżnia dwa podstawowe mechanizmy jednym z nich jest poliuria nocna czyli wzmożone wydzielanie moczu w nocy, które spowodowane jest niedoborem wazopresyny (hormonu wydzielanego przez przysadkę mózgową). W tym przypadku dziecko zazwyczaj moczy się raz w nocy, około 3-4 godzin po zaśnięciu. Drugim mechanizmem jest nocna nadczynność wypieracza, która polega na niepohamowanych skurczach pęcherza w nocy. Skurcze te powodują wzrost ciśnienia śródpęcherzowego i bezwiedne opróżnienie pęcherza. Tym samym przyczyniają się do kilkukrotnego moczenia w nocy. W obydwu grupach chorych obserwuje się podwyższony próg pobudliwości, co powoduje odczytywanie przez ośrodki w mózgu impulsów z wypełnionego pęcherza jako zbyt słabych (podprogowych) i brak reakcji wzbudzenia ze snu. Podczas głębokiego snu czucie wypełnienia pęcherza jest obniżone, a gromadząca się w pęcherzu ilość moczu przekraczająca jego pojemność może doprowadzić do bezwiednego opróżnienia.

Do moczenia nocnego mogą się również przyczyniać choroby takie jak:

  • zespół nadpobudliwości psycho-ruchowej (ADHD),
  • bezdechy nocne,
  • zespół Willy-Prader’a,
  • jadłowstręt psychiczny,
  • anemia sierpowata,
  • padaczka.

Polecamy: Moczenie nocne – jak pomóc dziecku?

Czy każde dziecko moczy się tak samo?

Istnieje kilka typów moczenia nocnego:

  • monosymptomatyczne moczenie nocne (MMN) czyli takie, któremu nie towarzyszą inne objawy ze strony dolnych dróg moczowych (ok. 80% dzieci moczących się w nocy),
  • niemonosymptomatyczne moczenie nocne (NMMN) to takie moczenie, któremu towarzyszą inne objawy ze strony dolnych dróg moczowych, jak np.: nietrzymanie moczu w ciągu dnia, parcia naglące, częste lub rzadkie mikcje, objaw kucania, zakażenia układu moczowego itp. (ok. 20% dzieci moczących się w nocy).

Wyróżnia się moczenie nocne pierwotne i wtórne. To pierwsze polega na moczeniu, kiedy nie wystąpił 6 miesięczny okres suchych nocy. Wtórne moczenie nocne to takie, kiedy wystąpił okres suchych nocy przekraczający 6 miesięcy. Ten rodzaj moczenia nocnego najczęściej występuje u dzieci z wadami i chorobami układu moczowego lub zaburzeniami psychicznymi.

Nawyk czy choroba?

Przez wiele lat moczenie nocne było traktowane jako nieprawidłowy nawyk lub nawet lenistwo dziecka. Takie podejście opóźniało uzyskanie fachowej porady. Niestety wciąż duża liczba moczących się dzieci nie trafia do lekarza lub zgłasza się zbyt późno. Część dzieci rzeczywiście „wyrasta” samoistnie z moczenia nocnego. Każdego roku przestaje się moczyć około 15% dzieci. Nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi u konkretnego dziecka, a przecież utrzymujące się moczenie u pozostałych 85% dzieci może spowodować wtórne zaburzenia emocjonalne i być przyczyną nieprawidłowych kontaktów z rówieśnikami czy konfliktów w rodzinie.

Zobacz też: Jak poradzić sobie z nocnym moczeniem się dzieci?

Źródło: Zalecenia opracowane przez grupę ekspertów Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej udostępnione przez D&D Communication /ap

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)