5 reguł wychowania emocjonalnie inteligentnych dzieci

Bądź świadomy swych uczuć oraz uczuć innych ludzi - im lepiej znamy własne uczucia, tym lepiej znamy uczucia innych, ważna jest otwartość na innych, właściwe odczytywanie i interpretowanie przekazów pozawerbalnych.
/ 19.01.2007 09:19
5 reguł wychowania emocjonalnie inteligentnych dzieci:

dzieci1) Bądź świadomy swych uczuć oraz uczuć innych ludzi

· im lepiej znamy własne uczucia, tym lepiej znamy uczucia innych,
· ważna jest otwartość na innych, właściwe odczytywanie i interpretowanie przekazów pozawerbalnych.

2) Okazuj sympatię i zrozumienie dla punktów widzenia innych

· rozwój intelektualny oraz wiek i doświadczenie sprzyjają rozumieniu punktu widzenia innych,
· ważne jest wyjaśnianie przez rodziców dzieciom swoich działań i emocji, by wiedziały one skąd się te emocje biorą.

3) Pozytywnie radź sobie z impulsami emocjonalnymi i behawioralnymi

· ważna jest umiejętność czekania, umiejętność panowania nad własnymi emocjami, jak i poskramiania zachowań emocjonalnych dziecka- wyznaczanie granic,
· umiejętność rozpoznawania uczuć swoich i innych osób ułatwia panowanie nad nimi,
· korzystanie z pozytywnych metod radzenia sobie ze stresem np. relaksacja.

4) Nastaw się na realizację pozytywnych celów i planów

· ważny jest optymizm i nadzieja bo dzięki nim lepiej radzimy sobie z codziennym życiem,

- uwzględnianie optymalnego dla nas i naszych dzieci czasu działania naszej psychofizycznej kondycji
- udoskonalenie własnych sposobów realizacji celów i skutecznego działania, w czym pomaga planowanie i autorefleksja, jest sposobem nauczenia tego dzieci przez modelowanie.

5) Korzystaj z pozytywnych umiejętności społecznych w relacjach międzyludzkich

· ważna jest umiejętność porozumiewania się z innymi ludźmi- jasna i otwarta komunikacja, uważne słuchanie, dostrajanie się do uczuć innych, dochodzenie do porozumienia, rozwiązywanie problemów w relacjach, dokonywanie trafnych, przemyślanych, odpowiedzialnych wyborów, umiejętność wycofania się z relacji, która nie jest dla mnie budująca.

24-RO KARATOWA ZŁOTA ZASADA: TRAKTUJ SWOJE DZIECI TAK, JAK CHCESZ BY INNI JE TRAKTOWALI!

Powyższe reguły dobrze jest stosować we wszelkich kontaktach interpersonalnych i dla kształtowania własnej inteligencji emocjonalnej.

Adriana Michałowska - Psycholog duchowy