Witryfikacja komórek jajowych w zachowaniu płodności

Witryfikacja komórek jajowych w przypadku wielu pacjentek to jedyna szansa na posiadanie własnego, zdrowego potomstwa. Jej skuteczność została udowodniona poprzez wysoki odsetek przeżywalności komórek jajowych po ogrzewaniu, sięgający nawet 95%. Aktualny stan prawny dotyczący technik wspomaganego rozrodu w Polsce zmieni się, co może spowodować, że witryfikacja komórek jajowych będzie znacznie szerzej stosowana.
/ 23.07.2012 13:13

Zachowanie i odnawianie płodności to dwa zasadnicze czynniki, które zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania potomstwa przez kobiety i mężczyzn. Zaburzenia płodności lub niepłodność mogą być spowodowane różnymi przyczynami, takimi jak endometrioza, mięśniaki macicy, chemioterapia, terapia radiacyjna, zabiegi chirurgiczne, predyspozycje genetyczne, ekspozycja na toksyny lub na szkodliwe warunki pracy. W tej sytuacji, zachowanie płodności staje się szczególnym wyzwaniem, postawionym przed medycyną rozrodu.

W ostatnim czasie coraz częściej ukazują się prace z zakresu zachowania płodności u pacjentek onkologicznych, u których, zwykle nagle, zachodzi konieczność wdrożenia leczenia mogącego zaburzyć lub zakończyć procesy rozrodcze. Konieczność zachowania płodności zachodzi również u kobiet zagrożonych przedwczesną menopauzą, wymagających nieonkologicznego leczenia operacyjnego, pacjentek z chorobami autoimmunologicznymi oraz z zespołem Turnera. Oprócz tego, coraz więcej kobiet przesuwa decyzję o macierzyństwie na dalsze lata, co powoduje zmniejszenie szansy na ciążę w późniejszym terminie. 

Przyszłość w witryfikacji komórek jajowych?

Nieodłączną częścią technik wspomaganego rozrodu jest przechowywanie gamet i zarodków w niskich temperaturach. Technika ta, nazwana kriokonserwacją, pozwala na przechowywanie zarodków przez dłuższy okres czasu, niezależnie od ich stadium rozwoju. Nieustanny postęp technik kriokonserwacji pozwala na osiągnięcie wysokiego odsetka przeżywalności po rozmrożeniu oraz implantacji zarodków. Natomiast zamrażanie komórek jajowych nie pozwalało dotychczas uzyskiwać tak wspaniałych wyników, jakie osiągano w przypadku zarodków. Komórki jajowe z racji swoich dużych rozmiarów są szczególnie wrażliwe na uszkodzenia w procesie zamrażania i rozmrażania. Nowa metoda kriokonserwacji, jaką jest witryfikacja budzi jednak nadzieje na zmianę tej sytuacji. Witryfikacja może być używana jako metoda konserwacji komórek jajowych w zachowaniu płodności. Nabiera to szczególnego znaczenia w przypadkach, w których z różnych powodów niemożliwe jest zamrażanie zarodków.

Witryfikacja szansą na potomstwo dla pacjentek onkologicznych

Współczesna medycyna umożliwia skuteczne leczenie chorób nowotworowych. Problemem jednak jest negatywny wpływ zastosowanej chemio- i radioterapii na płodność. Idealnym zatem rozwiązaniem wydaje się kriokonserwacja gamet poprzedzająca leczenie i, następnie, wykorzystanie ich w procedurach wspomaganego rozrodu, co umożliwia osobom po przebytych chorobach nowotworowych posiadanie zdrowego, własnego potomstwa.

Polecamy: Niepłodność żeńska – przyczyny, leczenie

Witryfikacja komórek jajowych optymalną metodą?

Witryfikacja komórek jajowych, stosowana w większości klinik leczenia niepłodności na świecie jest optymalną metodą kriokonserwacji tych, jakże specyficznych komórek. Jej skuteczność została udowodniona poprzez wysoki odsetek przeżywalności komórek jajowych po ogrzewaniu, sięgający nawet 95%. Równie wysoki jest odsetek zapłodnienia komórek jajowych, w najlepszych ośrodkach dochodzący do 76%, a odsetek ciąż biochemicznych oraz implantacji osiąga odpowiednio 65 i 40%. Do tej pory brak jest również udowodnionego negatywnego wpływu na zdrowie urodzonych dzieci.

Ogromne znaczenie witryfikacji komórek jajowych w zachowaniu płodności wiąże się z tym, iż możliwe jest przechowywanie komórek pobranych od osób młodych, które nie mają partnera i nie rozważają w danej chwili posiadania potomstwa. Skojarzenie witryfikacji oocytów z metodą dojrzewania oocytów in vitro (IVM) umożliwia natomiast zachowanie płodności u osób poddawanych leczeniu nowotworów w wieku dziecięcym

Witryfikacja komórek jajowych ma ogromne znaczenie w codziennej praktyce klinicznej. W tej chwili możliwe jest przechowanie oocytów w przypadkach, kiedy w dniu punkcji nie było możliwe uzyskanie nasienia partnera. Stanowi ona również rozwiązanie w przypadku hiperstymulacji, umożliwiając przechowanie części oocytów bez konieczności ich zapłodnienia, tym samym pozostawiając pacjentom decyzję o ewentualnej donacji komórek.

Placówka, która podejmie się działalności w kierunku zachowania płodności, musi stworzyć wielodyscyplinarny zespół składający się ze specjalistów z dziedziny onkologii, ginekologii, medycyny perinatalnej i chorób wewnętrznych.

Przyszłość witryfikacji komórek jajowych

Aktualny stan prawny dotyczący technik wspomaganego rozrodu w Polsce zmieni się, co może spowodować, iż takie techniki, jak IVM i witryfikacja komórek jajowych będą musiały być znacznie szerzej stosowane, a nawet niezbędne dla zapewnienia minimum terapeutycznego.

Zobacz także: Niepłodność męska – przyczyny, leczenie

Dr Marta Wojciechowska – embriolog InviMed

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)