POLECAMY

Twoje prawa podczas porodu

Podczas pobytu w szpitalu masz zagwarantowanych wiele praw. Poznaj je, aby móc z nich korzystać!
Twoje prawa podczas porodu
Jakie masz wspomnienia z porodu? Większość z nas nie najlepsze. Bywa, że winę ponosi personel szpitala, bo nie do końca respektuje prawa pacjentek, które nie reagują, bo nie wiedzą, że mogą. Nie musisz godzić się na wszystko. Masz prawo:

§ do bezpłatnej opieki medycznej

Nawet jeśli jesteś nieubezpieczona, możesz bezpłatnie się leczyć w czasie ciąży, porodu i połogu (do sześciu tygodni po porodzie).

§ do poszanowania swojej godności
Powinnaś być traktowana podmiotowo, jako odczuwający człowiek, a nie jak przypadek medyczny. Personel powinien zapoznać cię z procedurami, regulaminem i zasadami panującymi w szpitalu. Ważne też, by lekarze i położne przedstawiali się.

§ nie zgodzić się, by w badaniach i zabiegach brały udział osoby, których obecność i pomoc nie jest konieczna
Nie dotyczy to jednak osób uczących się zawodów medycznych, m.in. w klinikach i szpitalach akademii medycznych. Tam uzyskanie twojej zgody na obecność studentów i stażystów nie jest wymagane, ale ich udział powinien wynikać ze względów dydaktycznych. Osoba opiekująca się studentami powinna dopilnować, aby twoja godność była uszanowana.

§ by zabiegi, badania były wykonywane w zapewniający intymność sposób
W czasie badań na sali wieloosobowej możesz poprosić, by zasłonięto cię parawanem, zamykano drzwi, dyskretnie przekazywano informacje o twoim zdrowiu. Jeśli nie rodzisz na sali jednoosobowej (to sytuacja idealna), powinnaś być oddzielona od innych pacjentek parawanem.

§ do informacji medycznej pełnej i podanej przystępnym językiem
Od tego zależy twoja zgoda na zabiegi. Dopiero ona uprawnia lekarzy do działania. Dotyczy to też twojego nowo narodzonego dziecka, bo to ty i jego tata od momentu przyjścia na świat dziecka jesteście jego przedstawicielami prawnymi. Personel musi więc informować was o wszystkim, co dotyczy noworodka.

§ do bezpłatnego porodu rodzinnego
Opłaty za poród rodzinny są niezgodne z prawem, chyba że chodzi np. o koszt ubrania ochronnego. Może ci towarzyszyć ojciec dziecka, mama, siostra, przyjaciółka lub prywatna położna (ale to nie ona odpowiada za poród).

§ nie zgodzić się na wykonanie danego zabiegu
Twoja decyzja musi być jednak świadoma, czyli podjęta po wyczerpującej i zrozumiałej informacji o konieczności wykonania zabiegu, i swobodna, czyli bez wywierania nacisku. W każdej chwili możesz też wycofać swoją zgodę. Dotyczy to np. przebicia pęcherza płodowego, podania oksytocyny lub nacięcia krocza. Te czynności mogą być wykonane bez twojej zgody, jeśli istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Powinnaś także wyrazić zgodę na zabiegi wykonywane u twojego dziecka.
Uwaga! Podczas przyjmowania do szpitala możesz zostać poproszona o podpisanie ogólnej zgody na proponowane leczenie. To pozostałość po przepisach, które już nie obowiązują. Nawet jeśli podpiszesz taki dokument, to jest on nieważny.

§ poprosić, by konkretnego badania nie wykonywała osoba wskazana przez ciebie
Warto mądrze korzystać z tego prawa i nie nadużywać go. Pamiętaj, że bardzo ważna jest też atmosfera na oddziale, na którą wpływ masz również ty jako jego pacjentka.

§ do wglądu w dokumentację medyczną
Możesz zapoznać się z historią choroby, informacjami o badaniach, zabiegach i tym, kto i kiedy ich dokonał. Wolno ci sporządzać z nich kopie. Jeśli dokumenty są po łacinie lub w niezrozumiałej terminologii, poproś o objaśnienie.

§ do poufności informacji medycznej
Personel szpitala nie może udzielać informacji o leczeniu, stanie zdrowia twoim lub dziecka osobom, których do tego nie upoważniłaś. Fakty te nie mogą być tematem niezwiązanych z leczeniem komentarzy personelu medycznego.

§ do dodatkowej opieki sprawowanej przez bliską osobę
I to przez całą dobę. Ta możliwość przydaje się, jeśli potrzebujesz szczególnego wsparcia, np. urodziłaś chore dziecko, poroniłaś. Prawo do opieki mamy lub taty ma też maleństwo, jeśli jest pacjentem. Nie zwalnia to jednak personelu z jego obowiązków.


Karta praw pacjenta
Wszystkie prawa pacjenta wynikające z konstytucji i z ustaw o zakładach opieki zdrowotnej, zawodzie lekarza oraz zawodach pielęgniarki i położnej zebrano w Karcie Praw Pacjenta. Powinna być ona umieszczona w widocznym miejscu w każdej placówce zdrowotnej. Znajdziesz ją również w internecie na: www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=2&dzialnr=5&artnr=81
- masz prawo do skargi – możesz ją złożyć, jeśli uważasz, że któreś z twoich praw zostało w szpitalu naruszone,
- zawiadom o zdarzeniu dyrekcję szpitala i zażądaj wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do winnych. Możesz też skierować skargę do właściciela szpitala (urzędu gminy, starosty lub wojewody albo Ministra Zdrowia – zależnie od placówki),
- jest możliwość, by poskarżyć się do Rzecznika Praw Pacjenta i Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej lub Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych,
- możesz też złożyć pozew do sądu o odszkodowanie (rejonowego lub okręgowego, w zależności od kwoty) lub zawiadomienie do prokuratury, jeśli zdarzenie jest przestępstwem.

Konsultacja: Anna Misiak, prawnik, specjalizuje się w doradztwie prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych
Tagi: poród
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/10 lat temu
chodzi mi o podstawę prawną bezpłatnej opieki medycznej kobiet w ciąży, nawet tych nieubezpieczonych. jaki to akt prawny??