POLECAMY

Stadium transferowanego zarodka a ilość ciąż

W jakim stadium transferować zarodek do macicy, aby zwiększyć szansę na szczęśliwe zajście w ciążę - zarodek w drugiej dobie, w trzeciej czy na etapie blastocysty?

Stadia zarodków

Proces  zapłodnienia rozpoczyna się w momencie wniknięcia plemnika do wnętrza komórki jajowej. Powstała w ten sposób zygota ulega podziałowi komórkowemu dając początek zarodkowi zbudowanemu z 2 blastomerów. Kolejne fazy rozwoju zarodka obejmują stadia 4 i 8 blastomerów, moruli, moruli kompaktującej, blastocysty wczesnej, ekspandującej oraz późnej. W odniesieniu do zarodków hodowanych in vitro stosuje się system oceny morfologicznej uwzględniający liczbę i symetryczność blastomerów oraz odsetek fragmentacji cytoplazmatycznych, na podstawie którego każdemu zarodkowi przyporządkowana zostaje klasa A,B,C lub D.

Najczęściej transfer zarodka następuje w 2 dobie (zarodek 4 blastomerowy), 3 dobie (zarodek 8 blastomerowy) lub w 5-6 dobie (stadium blastocysty).

Od zarodka dwudobowego do blastocysty

Proste media hodowlane stosowane w przeszłości w metodzie IVF ograniczały czas hodowli do 2-3 dni, obecnie dysponujemy złożonymi mediami pozwalającymi na hodowlę zarodka w warunkach in vitro do stadium blastocysty, co umożliwia transfer w 5-6 dobie. Wprowadzenie hodowli zarodków do stadium blastocysty wzbudziło nadzieję na znaczący wzrost liczby uzyskiwanych ciąż.

Stadium blastocysty najpewniejsze?

Obserwuje się, że wiele zarodków zatrzymuje się w rozwoju na etapie 8 blastomerów, w związku z czym hodowla do stadium blastocysty pozwala wyselekcjonować zarodki o największym potencjale rozwojowym. W przypadku zapłodnienia naturalnego zarodek przechodzi z jajowodu do macicy mniej więcej w 4 dobie, co również przemawia na korzyść transferu w stadium blastocysty z uwagi na lepszą synchronizację pomiędzy endometrium a zarodkiem w dniu transferu.

Zobacz także: Dieta wspomagająca zajście w ciążę na drodze in vitro

Blastocysta a wskaźnik uzyskanych ciąż

Analiza wielośrodkowych badań nie wykazała jednak znaczącego wzrostu wskaźnika uzyskiwanych ciąż. Może to wynikać z faktu, że znacząca część zarodków nie dochodzi do stadium blastocysty w hodowli in vitro, co w przypadku niewielkiej liczby uzyskanych zarodków może skutkować brakiem transferu i tzw. kancelacją cyklu. W przypadku hodowli do stadium blastocysty zwykle mniejsza liczba zarodków podlega kriokonserwacji (zamrożeniu), co także wpływa negatywnie na tzw. skumulowany wskaźnik ciąż.

Indywidualny wybór stadium zarodka

W świetle powyższych informacji decyzja o wyborze doby transferu musi być indywidualnie dopasowana do pacjentki i uwzględniać powinna wiek, rezerwę jajnikową oraz rezultaty dotychczasowych zabiegów IVF.

W wybranych przypadkach stosuje się strategię mieszaną np. transfer 2 zarodków 3 dobie i hodowla pozostałych do stadium blastocysty, które następnie podane zostają kriokonserwacji (witryfikacja)

Polecamy: Jak długo można przechowywać zamrożone zarodki?

Na pytanie odpowiedział: dr Łukasz Sroka, InviMed Poznań

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)