Kandydoza wewnątrzmaciczna – jak się objawia?

Jak może dojść do zakażenia kandydozą? Gdzie jest największe skupisko grzybów Candida? Jakie są konsekwencje kandydozy wewnątrzmacicznej?
/ 17.07.2013 11:00

Wrodzona infekcja drożdżakowa płodu jest dość rzadko spotykana. Czynnikami podwyższającymi ryzyko zakażenia o udowodnionym znaczeniu są wszelkie ciała obce obecne w drogach rodnych ciężarnej, np. wkładki domaciczne lub niewchłaniane szwy chirurgiczne, które mogą zostać skolonizowane przez grzyby Candida sp. [Darmstadt i wsp. 2000].

Do czego prowadzi kandydoza wewnątrzmaciczna?

Kandydoza wewnątrzmaciczna może doprowadzić do przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego i przedterminowego porodu dziecka z bardzo niską masą urodzeniową.

Wrodzona infekcja drożdżakowa skutkuje najczęściej posocznicą, zmianami ropnymi w kościach, wątrobie, śledzionie, oponach mózgowo-rdzeniowych.

Do objawów należy także zapalenie mózgu oraz uogólniona osutka z różnego rodzaju wykwitami. Nieleczona lub zbyt późno zdiagnozowana kandydoza doprowadza do śmierci noworodka bądź znacznego uszkodzenia jego narządów, w tym ośrodkowego układu nerwowego [Darmstadt i wsp. 2000; Michałowicz, Chmielnik 2000].

Polecamy: Czym jest kandydoza jamy ustnej?

Fragment książki "Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia"; rozdział 4, część 2.; Ciąża i okres okołoporodowy a rozwój układu nerwowego w kontekście niepełnosprawności intelektualnej (Wydawnictwo Continuo). Publikacja za zgodą wydawcy. Tytuł, lid i śródtytuły odredakcyjne.