POLECAMY

Diagnostyka prenatalna – jakie badania w trakcie ciąży?

Diagnostyką prenatalną nazywamy wszystkie badania, które można wykonać jeszcze przed narodzeniem dziecka. Zaliczamy do nich zarówno badania nieinwazyjne, jak na przykład USG, badania krwi, jak i inwazyjne, to znaczy amniopunkcję, biopsję trofoblastu i kordocentezę.
Diagnostyka prenatalna – jakie badania w trakcie ciąży?

Po co i kiedy wykonuje się badania prenatalne?

Badania prenatalne wykonuje się, aby ocenić stopień wzrostu i rozwoju płodu. Badania nieinwazyjne przeprowadza się u każdej pacjentki, która w ciąży zgłosiła się do lekarza, natomiast nieinwazyjne są wykonywane tylko wtedy, gdy korzyści z badania przeważają nad płynącym z niego ryzykiem. Diagnostyka prenatalna pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych wad płodu, jest więc szczególnie przydatna u kobiet, które zdecydowały się na macierzyństwo w późnym wieku lub u których w rodzinie były przypadki występowania jakichś wad genetycznych.

Polecamy: Ciąża - kiedy do ginekologa?

Ultrasonografia określa wielkość płodu

Ultrasonografię, czyli USG, powinno się wykonać w ciąży przynajmniej trzy razy:

  • I raz – pomiędzy 11. a 14. tygodniem ciąży,
  • II raz – w 20. tygodniu ciąży (+/- 2 tygodnie),
  • III raz – w 30. tygodniu ciąży (+/- 2 tygodnie).

USG umożliwia położnikowi określenie wielkości płodu, jego przybliżonego wieku i ocenę prawidłowości rozwoju wszystkich układów (np. czynności serca, rozwoju układu nerwowego).

Pozwala na szybkie wykrycie ewentualnych wad. Jeśli zachodzi potrzeba, badanie można wykonywać częściej. Jest ono w zupełności bezpieczne, zarówno dla płodu, jak i dla ciężarnej. Nie wymaga wcześniejszych przygotowań, nie istnieją także żadne przeciwwskazania do jego wykonania.

Amniopunkcja w 13 tygodniu ciąży

Amniopunkcja polega na nakłuciu igłą jamy owodniowej i pobraniu do badania płynu owodniowego. Jest to badanie inwazyjne, wykonuje się je głownie wtedy, gdy istnieje podejrzenie wady genetycznej płodu. Amniopunkcja może być wykonana najwcześniej pomiędzy 13. a 15. tygodniem ciąży. Nakłucie wykonuje się podczas badania USG, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia płodu. Trwa ono kilka minut i jest prawie bezbolesne. Ryzyko poronienia po zabiegu wynosi około 1%.

Szczegółowa analiza krwi

Kordocenteza to wprowadzenie igły do sznura pępowinowego i pobranie z niego próbki krwi. Krew poddawana jest szczegółowej analizie. Badanie wykonywane jest przede wszystkim wtedy, gdy podejrzewa się wystąpienie konfliktu serologicznego lub niedotlenienia płodu. Kordocentezę przeprowadza się około 18. tygodnia ciąży. Badanie trwa kilka minut i wykonuje się je zwykle w znieczuleniu miejscowym. Jest to badanie prenatalne, które niesie ze sobą największe ryzyko uszkodzenia płodu.

Polecamy: Jakie leki są dozwolone w ciąży?

Badanie trofoblastu

Podczas przeprowadzania biopsji trofoblastu lekarz nakłuwa igłą okolice trofoblastu i pobraniu jego fragment do badania. Badanie wykonuje się pod kontrolą USG. Przeprowadza się je w przypadku podejrzeń wad genetycznych u płodu. Biopsja wykonywana jest zwykle między 10. a 12. tygodniem ciąży. Trwa ona kilka minut i jest przeprowadzana w znieczuleniu miejscowym. Ryzyko powikłań po badaniu wynosi około 2 – 3%.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)