Czym grozi infekcja bakteryjna lub grzybicza u dziecka?

Nieleczone infekcje bakteryjne i grzybicze w organizmie przyszłej matki mogą być niebezpieczne dla jej nienarodzonego dziecka. Dowiedz się, jaką drogą może się przenieść zakażenie z matki na dziecko, jakie są objawy zakażenia bakteryjnego i czym grozi infekcja bakteryjna u dziecka.
/ 17.07.2013 09:23

Jak może dojść do infekcji bakteryjnej płodu?

Do infekcji bakteryjnej płodu może dojść trzema drogami: przezłożyskową z krwi ciężarnej, wstępującą z kanału rodnego oraz zstępującą z ognisk chorobowych w obrębie narządów miednicy mniejszej lub jamy brzusznej. Szczególnie często dochodzi do zakażeń podczas porodu. Flora bakteryjna bądź grzybicza, obecna w kanale rodnym matki, obojętna dla jej stanu zdrowia, może się stać źródłem groźnej infekcji noworodka [Michałowicz, Chmielnik 2000].

Co może wywołać bakteryjne zakażenie?

Najczęstsze patogeny wywołujące bakteryjne zakażenia wewnątrzmaciczne i okołoporodowe to: gronkowce, paciorkowce grupy B, E. coli, Listeria monocytogenes, Klebsiella sp. i inne.

Warto wiedzieć: Jakie są skutki infekcji w ciąży?

Jakie objawy są charakterystyczne dla zakażenia bakteryjnego?

Symptomatologia zakażeń tymi drobnoustrojami jest bogata, ale szczególnie często w obrazie chorobowym dominuje zapalenie płuc i zespół wyczerpania oddechowego, które mogą prowadzić do słabego zaopatrzenia mózgu w tlen i zmian organicznych, skutkujących w przyszłości niepełnosprawnością intelektualną [Michałowicz, Chmielnik 2000].

Wymienione mikroorganizmy są także podstawowym czynnikiem etiologicznym ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u noworodków i niemowląt do 2. miesiąca życia.

Czym grozi infekcja bakteryjna u dziecka?

Infekcja bakteryjna ośrodkowego układu nerwowego wiąże się ze złym rokowaniem ze względu na wysoką śmiertelność oraz dużą częstość powikłań neurologicznych, takich jak: wodogłowie, porażenie mózgowe dziecięce, padaczka, ropnie mózgu, zaburzenia móżdżkowe, spowolnienie rozwoju [Michałowicz, Chmielnik 2000].

Polecamy: Czym są choroby grzybicze układu nerwowego?

Fragment książki "Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia"; rozdział 4, część 2.; Ciąża i okres okołoporodowy a rozwój układu nerwowego w kontekście niepełnosprawności intelektualnej (Wydawnictwo Continuo). Publikacja za zgodą wydawcy. Tytuł, lid i śródtytuły odredakcyjne.