Czy możesz być rodziną zastępczą?

Czy możesz być rodziną zastępczą?

Nie każdy może stworzyć odpowiednią rodzinę zastępczą dla dziecka. Zobacz, jakie wymogi stawia w tej kwestii polskie prawo. I pamiętaj - najważniejsze jest dobro malca!
/ 28.09.2016 15:55
Czy możesz być rodziną zastępczą?

Warunki

Aby zostać rodziną zastępczą, należy:

  • mieć stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski;
  • korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
  • nie być pozbawionym władzy rodzicielskiej;
  • wywiązywać się z obowiązku alimentacji wobec najbliższej osoby (jeżeli taki został nałożony na daną osobę na drodze sądowej);
  • mieć odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania.

Nie może pełnić funkcji rodziny zastępczej osoba, której choroba uniemożliwia właściwą opiekę nad dzieckiem. Ponadto muszą uzyskać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej.