Ratunku! Co robić, gdy zginą dokumenty

Wystarczy chwila nieuwagi, by torebka, której nie spuszczałaś z oka, nagle zniknęła. A z nią dowód, komórka, pieniądze. W pierwszym momencie szok! Potem, gdy przychodzi otrzeźwienie, zastanawiasz się, co masz robić. Podpowiadamy, jak radzić sobie w takiej sytuacji i jak postarać się o nowe dokumenty.
 Ratunku! Co robić, gdy zginą dokumenty
Dowód osobisty
Gdy go zgubisz lub zostanie skradziony, możesz mieć poważne kłopoty. Szczególnie jeśli złodziej podszyje się pod ciebie i na twoje konto narobi długów. Dlatego jak najszybciej:
1. Powiadom o stracie policję, która przekaże tę informację do Centralnej Kartoteki Rzeczy Utraconych w Wyniku Przestępstwa. Poproś funkcjonariusza, by wydał ci zaświadczenie, że zgłosiłaś kradzież dowodu. Przyda ci się jako podkładka przy załatwianiu spraw urzędowych. Pamiętaj, że każdy posterunek policji jest obowiązany przyjąć twoje zgłoszenie.
2. Idź do urzędu gminy, do wydziału ewidencji ludności. Jeżeli kradzież dowodu nastąpiła z dala od domu, zgłoś to w najbliższym urzędzie. Tam dostaniesz zaświadczenie o utracie dowodu, które jest ważne do czasu wydania nowego dokumentu.
3. Zgłoś kradzież w swoim banku. Pokaż zaświadczenie z policji i poproś o potwierdzenie, że poinformowałaś o utracie dowodu. Następnie musisz wyrobić nowy dowód osobisty.
W gminie składasz:

 • wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego (formularz dostaniesz w urzędzie),
 • dwie aktualne fotografie o wymiarach 3,50 cm x 4,50 cm,
 • dowód uiszczenia opłaty (30 zł),
 • odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli jesteś panną),
 • odpis skrócony aktu z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
Powinnaś też okazać zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży.
Na nowy dowód czeka się około miesiąca.

Prawo jazdy
Gdy zauważysz brak prawa jazdy:
1. Powiadom policję. Dostaniesz zaświadczenie, które będzie ci potrzebne do wyrobienia tzw. wtórnika.
2. Złóż w urzędzie gminy (wydział komunikacji) wniosek o wydanie wtórnika. Dołącz do niego:

 • zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5 cm (bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, lewy półprofil z widocznym lewym uchem),
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy (70 zł),
 • zaświadczenie z policji o kradzieży,
 • dowód osobisty (do wglądu).
Na nowe prawo jazdy musisz poczekać około 30 dni.
Jeżeli stracisz prawo jazdy za granicą, zgłoś to policji, która wystawi ci odpo-wiednie zaświadczenie. Okażesz je na granicy.
Zachowaj ten dokument dla wydziału komunikacji, gdy będziesz się starać o wtórnik.

Karta kredytowa
Jeżeli wraz z portfelem przepadły karty bankowe:
1. Natychmiast zgłoś to do banku i poproś o zastrzeżenie karty. Możesz to zrobić telefonicznie, dzwoniąc na numer bankowej infolinii, czynny całą dobę, lub osobiście w dowolnym oddziale. Fakt kradzieży musisz bankowi potwierdzić na piśmie w ciągu 7 dni od zgłoszenia telefonicznego.
2. Zgłoś kradzież na policji.
Musisz wiedzieć, że bank odpowiada za transakcje dokonane przez złodzieja od momentu utraty karty do czasu zgłoszenia tego faktu, gdy straty przekraczają równowartość 150 euro. Niektóre banki jednak biorą na siebie odpowiedzialność za operacje poniżej tej kwoty. Inne proponują ubezpieczenie karty od kradzieży (kosztuje od 2 do 7 zł, ale niektóre banki oferują je bezpłatnie).
Pamiętaj, że bank nie weźmie na siebie odpowiedzialności za transakcje, jakich dokonał złodziej, a które zostały potwierdzone kodem PIN.
To będzie dla niego dowód, że źle przechowywałaś kartę i PIN i w pewnym sensie sama przyczyniłaś się do tej straty.
Jeżeli stracisz kartę podczas wyjazdu zagranicznego, przede wszystkim powiadom o tym bank. Zadzwoń do:

 • oddziału swojego banku,
 • Centrum Autoryzacji PolCard, tel.: (+48) (22) 022 515 31 50 (centrum obsługi klienta – 022 515 30 05), 
 • Światowe Centrum Pomocy, tel.: +1 410 581 3836.
Następnie zgłoś ten fakt policji.

Paszport
W skradzionym portfelu z dokumentami był także paszport?
W takiej sytuacji:
1. Zawiadom o kradzieży policję – otrzymasz zaświadczenie o przyjęciu zawiadomienia o przestępstwie.
2. Idź do biura paszportowego, które wydało ci utracony paszport. Tam złożysz pisemne oświadczenie o okolicznościach utraty paszportu. Pamiętaj, że musisz mieć ze sobą dokument potwierdzający twoją tożsamość.

Więcej problemów czeka cię, gdy paszport skradziono podczas pobytu za granicą.
1. Zaraz, gdy odkryjesz stratę, powiadom o niej najbliższy posterunek policji, która sporządzi raport. Ponieważ będziesz musiała potwierdzić swoją tożsamość, jeśli nie masz dokumentów, idź z kimś znajomym.
2. Skontaktuj się z polskim konsulatem lub ambasadą i złóż wniosek o wydanie ci paszportu tymczasowego. On umożliwi ci powrót do kraju. Trzeba będzie wypełnić dwa egzemplarze kwestionariusza paszportowego (dostaniesz na miejscu) i dołączyć trzy zdjęcia paszportowe oraz raport policyjny. Musisz także potwierdzić swoją tożsamość, okazując inny dokument z fotografią (np. prawo jazdy).
Adres polskiej ambasady znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych (www.msz.gov.pl).
W razie problemów zadzwoń pod numer 00 48 22 523 90 00 – nocny numer interwencyjny w Departamencie Konsularnym i Polonii Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Pamiętaj, wyjeżdżając zabierz ze sobą kilka odbitek głównej strony paszportu, na której znajdują się twoje dane i zdjęcie. W razie kłopotów, będziesz mogła udowodnić, że ty to ty.
Na wydanie paszportu tymczasowego czeka się zwykle krótko, ok. godziny. Opłata za nowy dokument jest różna w zależności od kraju (np. w Niemczech – 28 euro, w Wielkiej Brytanii – 23 funty). Jest ważny 2 tygodnie. Po powrocie wyrób nowy paszport. Złóż w biurze paszportowym:

 • kwestionariusz paszportowy,
 • dwie fotografie o wymiarach 4 x 5 cm (bez nakrycia głowy /z wyjątkiem osób duchownych/ i ciemnych okularów),
 • dowód osobisty,
 • paszport tymczasowy (lub zaświadczenie od straży granicznej, jeżeli wjechałaś do kraju bez paszportu),
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej (280 zł).
Okres oczekiwania na nowy paszport wynosi ok. 30 dni.

Telefon komórkowy
W torebce miałaś telefon komórkowy? Pół biedy, jeżeli był to telefon na kartę. Złodziej będzie z niego dzwonił tylko do wyczerpania limitu. Ale jeżeli straciłaś telefon abonamentowy, to jego rozmowy obciążą twoje konto (do czasu zablokowania telefonu).
1. O kradzieży powiadom swego operatora. Poproś o zablokowanie karty SIM. Możesz to zrobić telefonicznie:

 • Era GSM: 602 900 z telefonu komórkowego tej sieci, 0 22 413 69 96 z telefonu stacjonarnego;
 • ORANGE: *100 z komórki tej sieci, 0 510 100 100 z dowolnego telefonu;
 • Plus GSM: 2601 z telefonu komórkowego tej sieci, 0 601 102 601 z dowolnego telefonu;
 • Heyah: 2222 z telefonu sieci Heyah, 0 888 00 22 22 z dowolnego telefonu.
2. Zgłoś kradzież na policji. Podaj numer fabryczny telefonu i jego cechy charakterystyczne – aparat zostanie zarejestrowany w ewidencji rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa. Poproś też o zaświadczenie, że zgłosiłaś stratę.
3. Z zaświadczeniem wydanym przez policję zgłoś się do swojego operatora i wypełnij wniosek o zablokowanie numeru seryjnego IMEI (jest on przypisany do konkretnego aparatu). Aby udowodnić, że jesteś właścicielem aparatu, weź ze sobą umowę z operatorem, rachunek za aparat. Telefon, w którym został zablokowany IMEI, nie nadaje się do użytku w żadnej polskiej sieci.
Pamiętaj! Zawczasu spisz numery identyfikacyjne swojego telefonu (markę, model, numer abonencki, numer seryjny IMEI oraz kod PIN). W razie nieszczęścia podasz te dane operatorowi i policji.


Alicja Hass
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)