POLECAMY

Słownik kulinarny

Porto

czerwone alkoholizowane wino pochodzące z Portugalii o zawartości alkoholu ok. 19-22 %. Porto uznawane jest za najszlachetniejszy rodzaj wina. Zdarzają się równieź białe odmiany porto.