POLECAMY

Słownik kulinarny

Polewka

staropolskie określenie wszystkich zup, które nie miały swojej nazwy. Najbardziej znana jest czarna polewka (czernina) i gramatka.