POLECAMY

Słownik kulinarny

Maniok

Maniok to rodzaj krzewów i bylin. Obok ryżu, sorgo i prosa, stanowi podstawę wyżywienia w krajach afrykańskich. Z bulw korzennych manioku otrzymuje się mączkę (kassawa), granulki (tapiokę) lub też kauczuk.