POLECAMY

Słownik kulinarny

Hipowitaminoza

niedobór witamin w ustroju, objawiający się wielorakimi zaburzeniami i zespołami chorobowymi, charakterystycznymi dla niedoboru poszczególnych witamin.