POLECAMY

Słownik kulinarny

Hiperwitaminoza

przedawkowanie witamin, których nadmiar nie ulega zmetabolizowaniu i wydaleniu z ustroju.