POLECAMY

Słownik kulinarny

Dzwonko

kawałek ryby pociętej poprzecznie, o szerokości około 4cm.