Awitaminoza

stany niedoboru lub braku pewnych witamin, będące skutkiem niepełnowartościowej diety lub zaburzeń wchłaniania pokarmów (to drugie dotyczy gł. witamin rozpuszczalnych w tłuszczach: A, D, E, K).