null fot. Fot. Grzegorz Misiak / AG

Zamiast etatu

Model „8 godzin dziennie na etacie” nie jest jedyną dobrą ofertą na rynku pracy. Istnieją inne atrakcyjne formy zatrudnienia - nie są wprawdzie tak stabilne jak poczciwy etat, pozwalają jednak swobodnie organizować czas.
/ 20.05.2019 13:58
null fot. Fot. Grzegorz Misiak / AG

Osoby, które decydują się na nietypową formę pracy na podstawie umowy o pracę, nie muszą siedzieć w firmie cały dzień - pracują tylko wtedy, gdy akurat ich usługi są potrzebne, dzielą się obowiązkami, biorąc jeden etat „do spółki” z koleżanką albo wypełniają swoje obowiązki, nie wychodząc nawet z mieszkania.

Praca z przerwami

W takich przypadkach pracownik zobowiązany jest wykonywać pracę tylko w pewnych okresach, które przeplatają się z okresami wolnymi.

W taki sposób zatrudniani mogą być np. przewodnicy turystyczni i roznosiciele ulotek, czyli ci pracownicy, o których pracodawca dokładnie wie, kiedy i jak długo będą potrzebni. Zawierają oni kolejne umowy na czas określony lub po wykonaniu pracy pracodawca udziela im urlopu bezpłatnego na ich wniosek. Warto pamiętać, że liczba umów o pracę zawieranych między tymi samymi stronami na czas określony na bezpośrednio następujące po sobie okresy jest limitowana (czyli można podpisać dwie takie umowy, a trzecia musi już być podpisana jako umowa bezterminowa), natomiast umów-zleceń - już nie.

Korzyści

<li>Możesz w czasie wolnym podjąć pracę u innego pracodawcy. Jeśli masz umowy, od których odprowadzane są składki emerytalnorentowe, to liczą ci się lata do emerytury.

Pułapki

<li>Jeżeli masz podpisaną umowę o pracę, to urlopu bezpłatnego nie wlicza się do czasu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Jeżeli zawarłeś umowę o dzieło, zlecenia, agencyjną lub kontrakt menedżerski mający cechy umowy cywilnej, to okresu wykonywania pracy na takiej podstawie nie uwzględnia się później przy ustalaniu uprawnień pracowniczych.

Propozycja korzystna dla...

<li>...tych, którzy nie mogą pracować ciągle, a czasami chcą dorobić: emerytów, studentów, rencistów, itp.

Zajęcia sezonowe

Praca okresowa, wykonywana przez określoną część roku, związana z konkretną porą roku. Pracą sezonową jest np. praca pracowników rolnych (np. w czasie żniw), palaczy c.o. (zatrudnionych na okres grzewczy), pracowników leśnych (zatrudnionych np. przy wyrębie drzew), obsługi ośrodków wypoczynkowych (zatrudnionych w sezonowych ośrodkach turystycznych). Może być świadczona na rzecz zakładu pracy prowadzącego działalność o charakterze sezonowym i niesezonowym.

Korzyści

<li>Pracownicy sezonowi, o ile zawarli umowę o pracę, mają prawo do urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do liczby przepracowanych miesięcy i inne uprawnienia pracownicze oraz prawo do emerytury lub renty, jeśli przepracują odpowiednią liczbę lat.

Pułapki

<li>Jeżeli podpisałaś umowę, od której nie są odprowadzane składki na ZUS, nie masz ubezpieczenia zdrowotnego ani emerytalno-rentowego.

Propozycja korzystna dla...

<li>...mieszkańców wsi, studentów, emerytów, mieszkańców miejscowości wypoczynkowych.

Job-sharing

To podzielenie stanowiska pracy między dwóch lub więcej pracowników pracujących w niepełnym wymiarze czasu pracy. Wynagrodzenie jest dzielone między nich. Każdy odpowiada za swoją pracę.

Korzyści

<li>Job-sharing może być sposobem na uniknięcie zwolnień; wykorzystywany jest też przez matki wychowujące dzieci, które wolą pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy, choć są uprawnione do urlopu wychowawczego.

Pułapki

<li>Nie zawsze jasno można określić, kto jaką pracę wykonał, więc jeżeli trafisz na nieuczciwego lenia, możesz mieć problemy.

Propozycja korzystna dla...

<li>...samotnych matek, opiekunów osób chorych i starych, studentów.

Work-sharing

To tzw. dzielenie pracy. Stosowane przez pracodawców w chwilach trudnych dla firmy. Aby uniknąć zwolnień, pracodawca zmniejsza ilość godzin pracy i płacę. Proponuje porozumienie stron lub wypowiedzenie obniżające wymiar zatrudnienia. Gdy sytuacja się poprawia, pracownicy znów pracują w pełnym wymiarze godzin i za pełną pensję.

Korzyści

<li>Masz dalej pracę, zachowujesz ciągłość stażu, ubezpieczeń itd.

Pułapki

<li>Być może zakład zmierza do likwidacji i w nieodległej przyszłości i tak stracisz pracę, a pracujesz za część wynagrodzenia. Otrzymasz też niższy ekwiwalent za urlop i ewentualną odprawę. Może lepiej poszukać szybko innego pełnopłatnego zajęcia?

Propozycja korzystna dla...

<li>...osób, które nie chcą zostać zwolnione i zamierzają dalej pracować w konkretnym zakładzie pracy.

Wypożyczenie pracownika

Za pisemną zgodą pracownika pracodawca wypożycza go innemu pracodawcy, który zawiera z nim umowę na czas określony. Stały pracodawca nie może z wypożyczania pracowników czerpać korzyści materialnych (to mogą robić tylko agencje pracy tymczasowej). Stały pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego w celu wykorzystania go do pracy u drugiego pracodawcy. Nowy szef zyskuje pracownika, w stosunku do którego ma uprawnienia

kierownicze.

Korzyści

<li>Zachowujesz ciągłość pracy, zdobywasz nowe doświadczenia. Masz równolegle dwie umowy o pracę.

Pułapki

<li>Masz mało czasu, by poznać warunki pracy i zwyczaje w nowej firmie, co powoduje duży stres.

Propozycja korzystna dla...

<li>...lubiących nowe doświadczenia.

Telepraca

Praca wykonywana za pomocą komputera i telefonu - nie w macierzystym miejscu pracy. Realizowana w ramach umów o pracę i cywilnoprawnych. Pracownik pracuje w domu lub lokalnym biurze, z którego łączy się z centralnym biurem. Mogą tak pracować: informatycy, konsultanci, tłumacze, dziennikarze, księgowi, osoby prowadzące badania ankietowe, sprzedaż przez telefon.

Korzyści

<li>Nie tracisz czasu na dojazdy do biura. Pracujesz, kiedy chcesz. Możesz mieć wielu pracodawców.

Pułapki

<li>Tracisz bezpośredni kontakt ze współpracownikami.

Propozycja korzystna dla...

<li>...osób niepełnosprawnych, kobiet wychowujących dzieci, osób opiekujących się kimś w domu.

Praca tymczasowa

Pracownika zatrudnia agencja pracy tymczasowej na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Pracodawca, do którego go kierują, wydaje mu polecenia służbowe. Tak zatrudnia się ludzi na zastępstwa lub gdy firma chwilowo potrzebuje dodatkowych osób.

Korzyści

<li>Zdobywasz różne doświadczenia, jesteś w bazie danych agencji pracy tymczasowej. Możesz liczyć, że agencja znajdzie ci kolejną pracę.

Pułapki

<li>Nie wiesz, kiedy będziesz pracować, jak długo i za ile. Firma zamawiająca usługę z agencji może korzystać z twojej pracy łącznie przez 12 mies. w okresie kolejnych 36 mies.

Propozycja korzystna dla...

<li>...osób dysponujących swobodnie swoim czasem.

Porównanie