kobieta w ciaży fot. MARPIO

Urlop macierzyński

Spawdź, ile urlopu macierzyńskiego Ci przysługuje i kiedy możesz go wykorzystać.
/ 25.01.2011 13:29
kobieta w ciaży fot. MARPIO

Urlop macierzyński przysługuje w wymiarze:

  • 18 tygodni przy pierwszym porodzie;
  • 20 tygodni przy każdym następnym porodzie;
  • 28 tygodni w razie urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.
W czasie urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

Co najmniej dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego możesz wykorzystać przed przewidywaną datą porodu. Jeżeli dziecko wymaga opieki szpitalnej, możesz, po wykorzystaniu po porodzie 8 tygodni, dalszą część urlopu macierzyńskiego wziąć w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala. Z urlopu macierzyńskiego może też skorzystać ojciec dziecka (po wykorzystaniu przez ciebie co najmniej 14 tygodni tego urlopu).

Jakie pieniądze dostaniesz na dziecko?

Po urodzeniu dziecka otrzymasz:
  • 1000 zł tzw. becikowego;
  • 1000 zł jednorazowego dodatku z tytułu urodzenia dziecka, jeżeli spełniasz warunek do otrzymania zasiłku rodzinnego (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 504 zł lub 583 zł w razie urodzenia dziecka niepełnosprawnego);
  • 400 zł miesięcznie dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem, jeśli zdecydujesz się na urlop wychowawczy (i ten dodatek jest powiązany z zasiłkiem rodzinnym).