Świadectwo pracy fot. Fotolia

Świadectwo pracy - jakie dane zawiera

Dowiedz się wszystkiego na temat tego dokumentu.
Milena Oszczepalińska / 02.07.2015 06:47
Świadectwo pracy fot. Fotolia
Świadectwo pracy to dokument, który zawsze wystawiany jest przez pracodawcę, gdy pracownik kończy pracę w danej firmie. Co musi się w nim znaleźć? Podpowiadamy!

Co zawiera świadectwo pracy?

W tym dokumencie znajdują się wszystkie ważne informacje dotyczące wykonywanej pracy przez danego pracownika w ramach stosunku pracy. Wyszczególnienie wszystkich niezbędnych informacji na świadectwie pracy znajduje się w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku. Zgodnie z nim świadectwo pracy informuje o:
  • tym, jak długo i w jakim wymiarze pracowała dana osoba;
  • tym, dlaczego wygasł lub został rozwiązany stosunek pracy;
  • długości urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika w roku, w którym ustał stosunek pracy oraz ewentualnym wykorzystaniu innych urlopów lub zwolnień od pracy;
  • liczbie dni, za które w danym roku pracownik pobierał wynagrodzenie;
  • liczbie dni, za które przysługuje pracownikowi odszkodowanie w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia;
  • czasie trwania służby wojskowej, jeśli miała miejsce w trakcie trwania tego stosunku pracy;
  • tym, jak długo praca była wykonywana w warunkach szczególnych, jeśli tak było;
  • ewentualnych okresach nieskładkowych, które są brane pod uwagę przy wyliczeniu emerytury bądź renty;
  • tych rzeczach, które zażądał zapisać pracownik.

Kiedy pracownik otrzymuje świadectwo pracy?

Należy pamiętać o tym, że dokument ten pracownik musi otrzymać najpóźniej w ostatnim dniu pracy. Pracodawca powinien zatem dopilnować tego terminu. Świadectwo wystawiane jest zawsze, gdy między pracownikiem i pracodawcą był stosunek pracy, czyli gdy zawarta była umowa o pracę. Nieważne jest, czy po prostu on wygasł i umowa nie została przedłużona, czy została rozwiązana za sprawą którejś ze stron.

Sprawdź też: