Wykonywanie niebezpiecznych zawodów wymusza nieustanną czujność. Sam stan czujności wiąże się z pobudzeniem organizmu, które powoduje niewielkie natężenie objawów stresu / fot. sxc.hu

Silny stres, czyli zawody związane z narażeniem życia i zdrowia

Policjant, strażak, żołnierz, kaskader - każdy człowiek wykonujący tego typu pracę jest narażony na stres nie tylko w chwili, kiedy dzieje się coś złego, ale również w chwilach pozornie spokojnych.
/ 09.06.2008 09:35
Wykonywanie niebezpiecznych zawodów wymusza nieustanną czujność. Sam stan czujności wiąże się z pobudzeniem organizmu, które powoduje niewielkie natężenie objawów stresu / fot. sxc.hu

Niebezpieczne zawody

Unikanie źródeł stresu nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem, nie zawsze też jest możliwe. Istnieje szereg zajęć, w których stres nieustanny, czasem też bardzo silny, jest codziennością. Są to wszystkie te zawody, które wiążą się z bezpośrednim narażeniem własnego zdrowia i życia: policjant, strażak, żołnierz (zwłaszcza jeśli uczestniczą w działaniach wojennych lub misjach pokojowych), kaskader itp. Każdy człowiek wykonujący tego typu pracę jest narażony na stres nie tylko w chwili, kiedy dzieje się coś złego (pożar, konieczność podjęcia interwencji przez policjanta), ale również w chwilach pozornie spokojnych.

Dzieje się tak przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, wykonywanie tych zawodów wymusza nieustanną czujność. Sam stan czujności wiąże się z pobudzeniem organizmu, które powoduje niewielkie natężenie objawów stresu. Po drugie zaś, w pracy związanej z dużym ryzykiem często występuje stres antycypacyjny.

Co to jest stres antycypacyjny?

Można by go scharakteryzować jako stan stresu wywołanego nie tyle niekorzystnymi bądź trudnymi do opanowania wydarzeniami, ale samym antycypowaniem czyli przewidywaniem możliwości wystąpienia takich wydarzeń. Policjant patrolujący ulice nie wie, czy tego dnia spotka go w pracy coś nieprzyjemnego. Doświadczenie podpowiada mu jednak, że nie można takiej sytuacji wykluczyć. Spodziewa się, że może spotkać się z zagrożeniem, nieprzychylnymi reakcjami otoczenia, itp. Samo przewidywanie powoduje zwiększenie uwagi, napięcia mięśni, poziomu glukozy, itp. – zaczyna się stres. Tym trudniejszy do opanowania, że nie mający żadnej namacalnej przyczyny.

Polecamy: Kiedy stres niebezpiecznie zbliża się ku depresji

Wybór stresogennego zawodu

Oczywiście osoby wykonujące takie zajęcia przechodzą właściwe przeszkolenie, doświadczenie zaś pozwala im oswoić się z ryzykiem. Niemniej szkodliwość warunków pracy związanych z pełnieniem takich służb sprawia, że to właśnie pracownicy mundurowi mają możliwość przejścia na wyjątkowo wczesną emeryturę.

Młodzi ludzie, którzy decydują się na podjęcie takiej pracy nie zawsze zdają sobie sprawę z konsekwencji swojej decyzji, nie zawsze też przechodzą dobrze zorganizowany proces selekcji, podczas którego badanie psychologiczne pozwoliłoby określić predyspozycje kandydata. Dlatego też przed założeniem munduru, warto na własną rękę skonsultować się z psychologiem.

Czytaj dalej: Stresujące zawody - nauczyciel, makler, kierownik

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)