Pokój dla pracownicy karmiącej

Pokój dla pracownicy karmiącej
Wróciłam do pracy po urlopie macierzyńskim, nadal karmie piersią. Pracodawcy nie podoba się ze wychodzę z pracy, aby nakarmić dziecko. Uważa, że skoro zapewnił w zakładzie pracy specjalny pokój to powinnam z niego korzystać. Czy pracodawca ma rację?
/ 26.09.2016 16:18
Pokój dla pracownicy karmiącej

W myśl paragrafu 38. 1. załącznika nr 3 do Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w zakładzie pracy zatrudniającym na jedną zmianę więcej niż dwadzieścia kobiet w jednym budynku pracodawca zobowiązany jest urządzić pomieszczenie (powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2) z miejscami do wypoczynku w pozycji leżącej dla kobiet w ciąży i karmiących matek, przyjmując co najmniej jedno miejsce na każdych trzysta kobiet zatrudnionych na jednej zmianie, lecz nie mniej niż jedno miejsce.

Nie oznacza to jednak, że pracodawca może zmusić Panią do karmienia dziecka w takim pomieszczeniu. Należy także podkreślić, że przepisy prawa nie nakładają na pracownicę karmiącą piersią obowiązku korzystania z takich pomieszczeń.

Warto również przypomnieć, że długość czasu przerwy zależy od wymiaru czasu pracy pracownicy oraz liczby dzieci. Pracownicy, która karmi jedno dziecko przysługują: 2 przerwy trwające po pół godziny każda, pracownicy karmiącej więcej niż jedno dziecko przysługują 2 przerwy trwające po 45 minut każda, zaś pracownicy, która pracuje mniej niż 6 godzin przysługuje jedna przerwa pół godzinna, jeśli karmi jedno dziecko lub 45 minutowa jeśli karmi więcej niż jedno dziecko. Na wniosek zatrudnionej przerwy na karmienie mogą być udzielane łącznie.

Reasumując, pracodawca nie ma prawa zmusić Pani, do karmienia dziecka na terenie zakładu pracy, nawet jeżeli znajduje się tam specjalnie przystosowane pomieszczenie.

Redakcja poleca

REKLAMA