Takie zachowanie twojego szefa jest karalne!

Sprawdź, na co nie musisz wcale pozwalać szefowi. Grożą mu za to poważne konsekwencje.
Łamanie prawa pracowników - jakie kary dla pracodawców fot. Fotolia

Twój szef ciągle dopuszcza się nadużyć i w ogóle nie dba o prawa twoje ani twoich kolegów z pracy? Nie musisz być bezsilna. Polskie prawo zakazuje pewnych zachowań i przewiduje wysokie kary za dopuszczanie się działań zabronionych. Sprawdź, czego twój pracodawca nie powinien stosować, jeśli nie chce zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Jakie zachowania pracodawców są karalne?

 • Uporczywe lub złośliwe działanie lub zaniechanie, które jest działaniem celowym, specjalnie zmierzającym do utrudnienia pracy podwładnych lub szykanowania ich.
 • Odmowa przywrócenia do pracy, mimo że stosowny organ wydał nakaz ponownego zatrudnienia danego pracownika.
 • Wymuszenie na pracowniku podpisania umowy o cywilnoprawnej, czyli np. zlecenie bądź o dzieło, w przypadku, gdy tak naprawdę pracownik powinien mieć umowę o pracę, ponieważ zakres jego obowiązków i forma ich wykonywania jednoznacznie na to wskazują.
 • Brak pisemnego potwierdzenia zawartej ustnie umowy o pracę. Umowa o pracę jest ważna, niezależnie od tego, czy zostaje zawarta pisemnie czy ustnie. W tym drugim przypadku jednak pracodawca ma obowiązek pisemnego potwierdzenia wszystkich ustaleń na temat zatrudnienia danej osoby. Uzgodnione muszą być: rodzaj pracy, miejsce pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy, data rozpoczęcia pracy.
 • Ukaranie pracownika w inny sposób, niż przewidują to przepisy kodeksu pracy stosownie do danej sytuacji. Jedynymi możliwymi karami, jakie pracodawca może wystosować wobec pracownika są: upomnienie, nagana, kara pieniężna (nie może ona przekraczać jednorazowo kwoty jednodniowego wynagrodzenia pracownika).
 • Zatrudnianie kobiet w warunkach uciążliwych lub wymagających użycia zbyt dużej siły.
 • Wypowiedzenie umowy kobiecie w ciąży, przebywającej na urlopie wychowawczym, osobie będącej w okresie ochronnym.
 • Wymaganie od kobiet w ciąży pracy w godzinach nadliczbowych lub w godzinach nocnych.
 • Odmowa udzielenia urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego kobiecie, której się taki urlop należy z tytułu wypracowanego stażu pracy.
 • Odmowa udzielenia płatnego zwolnienia z pracy w wymiarze 2 dni w roku z powodu posiadania dzieci poniżej 14 roku życia.
 • Naruszenie obowiązującego czasu pracy, który zgodnie z przepisami nie powinien przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo.
 • Zmuszanie pracowników do pracy z odstępami mniejszymi niż 11 godzin na dobę między jednym dniem pracy a kolejnym.
 • Wymuszanie na pracowniku pracy w godzinach nadliczbowych przekraczających wymiar 150 godzin w ciągu roku kalendarzowego.
 • Niewypłacanie pensji w terminie.
 • Bezpodstawne obniżanie wysokości pensji, bez zgody ani wiedzy pracownika.
 • Niewypłacanie należnych dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych lub nocnych.
 • Zaniżenie wymiaru urlopu, jaki przysługuje pracownikowi.

Jakie kary czekają na nieuczciwych pracodawców?

W zależności od tego, jakiego niedopuszczalnego czynu dopuścił się twój szef, może zostać ukarany:
 • grzywną;
 • koniecznością zapłacenia odszkodowania poszkodowanemu pracownikowi;
 • karą ograniczenia wolności;
 • karą pozbawienia wolności.
Szczegółowe informacje na temat tego, jakie kary czekają na nieuczciwych pracodawców znajdują się w kodeksie pracy. Są jednak one na tyle wysokie i niewygodne, że jeśli tylko wspomnisz szefowi o nich, gdy będzie chciał wymusić od ciebie niedopuszczalne zachowanie, na pewno gruntownie sobie to przemyśli, zanim wprowadzi swój plan w czyn.

Zobacz też:

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/9 miesięcy temu
Jasne że jest karalne ale mało kto bez pomocy prawnika się postawi, wiem po sobie... Jakby kto s chciał to w Gliwicach Kancelaria Adwokat Wojas-Pawlak się specjalizuje w takkich sprawach, sama korzystałam :)
/2 lata temu
Artykuł tak naiwy..ze aż smieszny. Wszelkie przejawy buntu czy nie posłuszeństwa mogą skończyc sie tylko jednym - odejściem z pracy lub zwolnieniem przez pracodawcę, ktory ma wieksze mozliwości aby znleźć przysłowiowego haka......Wszelkie grzywny itp...są tak niskie, że generalnie pracodawca " ma to gdzieś"