POLECAMY

Czym właściwie jest KRS? Jakie informacje można w nim znaleźć?

KRS to inaczej Krajowy Rejestr Sądowy. Można znaleźć w nim informacje na temat wszystkich podmiotów gospodarczych!
Weronika Kwaśniak / 11 miesięcy temu
Czym właściwie jest KRS? Jakie informacje można w nim znaleźć? fot. Fotolia

KRS, czyli Krajowy Rejestr Sądowy, to rejestr publiczny, który prowadzony jest przed sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Z czego dokładnie składa się KRS? Z rejestru przedsiębiorców, rejestru dłużników niewypłacalnych, a także rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Czym charakteryzują się poszczególne części KRS?

KRS: rejestr przedsiębiorców

Rejestr przedsiębiorców w KRS dzieli się na kilka sektorów.

 1. W I dziale rejestru znajdziemy między innymi numery NIP i REGON spółek, a także informacje o umowie lub statucie, na podstawie których działa dany przedsiębiorca. Są tutaj również szczegółowe dane konkretnego przedsiębiorcy, czyli np. adres firmy, oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności.
 2. W II dziale rejestru znajdują się np. informacje o sposobie reprezentacji danego podmiotu, a także organie nadzoru.
 3. Dział III to np. wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego, uchwała o jego zatwierdzeniu, sprawozdanie z działalności jednostki.
 4. Dział IV to między innymi informacje o zaległościach podatkowych, a także o ewentualnym umorzeniu postępowania egzekucyjnego i majątku dłużnika.
 5. Dział V to wzmianka o powołaniu i odwołaniu kuratora.
 6. Dział VI dokumentuje otwarcie i zakończenie likwidacji, ogłoszenie upadłości, a także dane syndyka.

Czym jest system ePUAP?

KRS: rejestr dłużników niewypłacalnych

Jakie funkcje w KRS pełni rejestr dłużników niewypłacalnych?

 • Publiczne ujawnienie niespłacenia długów przez konkretnego przedsiębiorcę.
 • Przekazanie informacji o ogłoszeniu upadłości przez daną firmę.
 • Opisanie procesu przymusowego egzekwowania długów wobec konkretnej firmy.

KRS: rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

To trzecia część KRS, która zawiera typową charakterystykę stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Jakie są ogólne funkcje KRS?

Jak można opisać ogólnie funkcje KRS?

 • Funkcja informacyjna Krajowego Rejestru Sądowego polega na tym, że stanowi on powszechnie dostępną bazę danych, o wszystkich podmiotach gospodarczych, funkcjonujących w kraju.
 • Funkcja legalizacyjna Krajowego Rejestru Sądowego polega na tym, że wpis do KRS umożliwia podejmowanie jakichkolwiek dalszych czynności prawnych. Bez niego żadna działalność nie może funkcjonować.

Dawniej, aby poznać informację z KRS, trzeba było odwiedzić placówkę sądową i uregulować opłatę za uzyskanie potrzebnych informacji. Teraz nie jest to już konieczne, ponieważ wyszukiwarka KRS jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Można z niej pobrać wszystkie konieczne wydruki.

Czytaj więcej ważnych porad

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)