Dodatkowy urlop wychowawczy

Narodziny dziecka to ogromne wydarzenie dla całej rodziny/fot. Fotolia
Kodeks pracy przewiduje specjalny dodatkowy urlop wychowawczy dla rodziców, którzy wychowują dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia.
/ 01.12.2017 14:18
Narodziny dziecka to ogromne wydarzenie dla całej rodziny/fot. Fotolia

Podstawowy wymiar urlopu wychowawczego wynosi 3 lata. Jest udzielany w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia i może być podzielony maksymalnie na 4 części.

Rodzice wychowujący dziecko niepełnosprawne mają jednak prawo do dodatkowego urlopu wychowawczego. Kodeks pracy stanowi, że pracownik, który ma min. 6 miesięczny staż pracy może skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika. Wymiar takiego urlopu wynosi kolejne 3 lata.

Zobacz także: Wymiar urlopu wychowawczego

 Łączny wymiar urlopu wychowawczego w takim wypadku wynosi 6 lat.

Pracownik ubiegający się o urlop wychowawczy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, które wymaga osobistej opieki pracownika, jest obowiązany przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka. Dodatkowy urlop wychowawczy na opiekę nad takim dzieckiem może być udzielony niezależnie od tego, czy na to dziecko został wykorzystany urlop wychowawczy, zanim osiągnęło ono wiek 4 lat, czy też nie.

 Urlop wychowawczy przysługuje na każde dziecko. Przepisy nie wprowadzają ograniczenia łącznej liczby lat urlopów wychowawczych, które mogą być wykorzystywane w celu sprawowania opieki nad kolejnymi dziećmi.

Orzekanie o niepełnosprawności i jej stopniu jest uregulowane w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zobacz także: Urlop wychowawczy

Redakcja poleca

REKLAMA