Czy wiesz komu przysługuje urlop macierzyński?

Wprowadzono zmiany w urlopach macierzyńskich. Teraz urlop może trwać nawet o 3 tygodnie dłużej.
/ 21.11.2017 08:53

Gdy chcemy skorzystać z urlopu macierzyńskiego wystarczy powiadomić pracodawcę tydzień przed planowanym pójściem na urlop.

Na urlop mogą iść także rodzice adopcyjni. Jednak może z niego skorzystać tylko jedno z rodziców.

Prawo do trzech tygodni urlopu przysługuje rodzicom co najmniej dwojga dzieci.