Czy wiesz jakie są plusy i minus urlopu bezpłatnego?

Pracodawca w tym czasie nie może Cie zwolnić, ale tez nie otrzymujesz w tym czasie wypłaty. Oto korzyści i straty wynikające z przebywania na urlopie:
/ 21.11.2017 08:58

Gdy jesteś na urlopie pracodawca nie może Cie zwolnić. Twój stosunek do pracy zostaje zawieszony.

Przebywając na urlopie bezpłatnym możesz stracić prawo do urlopu płatnego. Dzieje się tak, gdy bierzesz wolne na dłużej niż miesiąc.

Jeśli jesteś w tym czasie niezdolny do pracy to także nie wlicza się tego czasu do okresu zasiłkowego.

Czas urlopu bezpłatnego nie wlicza się do obliczenia należności świadczeń takich jak zasiłek macierzyński i inne.