Czy wiesz jakie masz prawa, gdy zakład pracy przechodzi na innego pracodawcę?

W zakładzie pracy, w którym jesteś zatrudniony mówi się, że wkrótce będzie miał innego właściciela? Czy wiesz jakie zmiany to wywoła i jakie masz w tej sytuacji prawa? Sprawdź!
/ 18.10.2017 15:08

Nowy pracodawca przejmie wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego pracodawcy. Nadal będzie więc obowiązywała umowa o pracę, którą zawarłeś.

Dotychczasowy i nowy pracodawca są zobowiązani do poinformowania na piśmie zakładowe organizacje związkowe działające w zakładzie pracy (lub wszystkich pracowników, jeżeli takie organizacje u pracodawcy nie działają) o terminie przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, w terminie co najmniej 30 dni przed planowanym przejściem.

Każdy pracownik powinien indywidualnie potwierdzić, że został o fakcie i dacie przejęcia zakładu pracy poinformowany.

Pomimo tego, że nie masz wpływu na decyzję pracodawcy, możesz w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania informacji o przejściu zakładu na innego pracodawcę, rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia za siedmiodniowym uprzedzeniem.

Pamiętaj, że przejście zakładu pracy na innego pracodawcę nie może stanowić uzasadnienia wypowiedzenia Tobie umowy o pracę! Pracodawca może rozwiązać umowę tylko na zasadach ogólnych (np. za naruszenie obowiązków pracowniczych).