Czy wiesz jak wygląda zatrudnienie młodocianych?

Sprawdź czy już możesz podjąć swoją pierwszą pracę!
/ 23.10.2017 09:47

Jeżeli jesteś osobą, która ukończyła 16 lat, możesz już podjąć pracę jednak, istnieje szereg ograniczeń w tej kwestii;

Musisz mieć ukończone co najmniej gimnazjum;

Musisz przedstawić świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża Twojemu zdrowiu;

Jeżeli nie posiadasz kwalifikacji zawodowych możesz być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego;

Pracodawca jest obowiązany zapewnić Ci opiekę i pomoc, niezbędną dla twojego przystosowania się do właściwego wykonywania pracy;

Pracodawca jest obowiązany prowadzić ewidencję pracowników młodocianych.

Jeżeli masz 16 lat ale nie ukończyłeś gimnazjum, możesz na wniosek swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli zostałeś przyjęty do oddziału przysposabiającego do pracy utworzonego w gimnazjum oraz uzyskałeś pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;

Jeżeli masz 16, lat ale nie ukończyłeś gimnazjum, możesz na wniosek swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna, zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy, jeżeli uzyskałeś zezwolenie dyrektora gimnazjum, w którego obwodzie mieszkasz, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz uzyskałeś pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej;

Istnieje również możliwość zatrudnienia Ciebie jeżeli nie ukończyłeś 16 roku życia, przez podmiot prowadzący działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową.

Redakcja poleca

REKLAMA