Czy wiesz jak wygląda sytuacja kobiet w ciąży w pracy?

Pracujesz i jesteś w ciąży? Pamiętaj, że przysługuje Ci w tym czasie szczególna ochrona. Sprawdź, jakie masz prawa!
/ 26.10.2017 13:04

W momencie, kiedy informujesz pracodawcę o ciąży, jesteś objęta ochroną przed zwolnieniem. Okres ochronny trwa do dnia powrotu z urlopu macierzyńskiego. Pamiętaj jednak, że są trzy sytuacje wyjątkowe: umowa zawarta na okres próbny, krótszy niż miesiąc, zwolnienie dyscyplinarne oraz ogłoszenie likwidacji lub upadłości zakładu pracy. Wówczas ochrona nie działa. Pamiętaj, że jeżeli zostaniesz bezprawnie zwolniona, możesz złożyć pozew do sądu. Możesz żądać przywrócenia do pracy lub odszkodowania.

Przysługuje Ci urlop macierzyński w wymiarze od 20 do 37 tygodni. Dwa tygodnie urlopu możesz wykorzystać przed porodem, pozostałą część – po.

Będąc w ciąży nie możesz pracować w godzinach nadliczbowych (dłużej niż 8 godzin) Pamiętaj, że Twoja zgoda na pracę w nadgodzinach jest bezskuteczna. Zakazana jest również praca w porze nocnej (od 21 do 7).

Ponadto, jeżeli jesteś zatrudniona przy pracy szczególnie uciążliwej bądź szkodliwej dla zdrowia, pracodawca powinien przenieść Cię na inne stanowisko. Jeżeli okazałoby się to niemożliwe, masz prawo do zwolnienia od świadczenia pracy, z zachowaniem wynagrodzenia.

Nie możesz zostać delegowana poza stałe miejsce pracy (w podróż służbową), chyba że wyrazisz na to zgodę.

Jeżeli zlecone przez lekarza badania możesz wykonać wyłącznie w godzinach pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić Ci zwolnienia od pracy. Zachowujesz przy tym prawo do wynagrodzenia.

Redakcja poleca

REKLAMA