Czy wiesz jak wygląda ochrona pracy kobiet w ciąży?

Kobieta w ciąży jest szczególnie uprzywilejowana w pracy. Sprawdź, jakie przysługują jej prawa!
/ 26.10.2017 14:06

Wykaz prac wzbronionych kobietom określa rozporządzenie Rady Ministrów;

Jeżeli jesteś w ciąży, a wykonujesz pracę wymienioną w wykazie prac wzbronionych lub jeżeli orzeczenie lekarskie kwalifikuje taka pracę jako pracę wzbronioną dla Ciebie to pracodawca ma obowiązek przenieść Cię do innej pracy, odpowiadającej Twoim kwalifikacjom, jeżeli wynagrodzenie, które będziesz otrzymywać będzie niższe to będzie przysługiwał Ci zasiłek wyrównawczy. Możesz też skrócić czas pracy lub zmienić warunki pracy, po uzgodnieniach z pracodawcą.

Możesz pracować maksymalnie 8 godzin;

Nie możesz pracować w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych;

Nie możesz być delegowana do pracy poza stałe miejsce pracy;

Masz prawo do przerwy na badania lekarskie, urlop macierzyńskiego, czy urlopu wychowawczego.

Wypowiedzenie staje się bezskuteczne jeśli pracodawca złożył Tobie oświadczenie w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę w okresie ciąży, bądź jeszcze przed okresem ochronnym, ale termin rozwiązania umowy nastą pił by w okresie ciąży;

Jeżeli pracodawca nie cofnie Tobie wypowiedzenia możesz przed sądem pracy żądać uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu przywrócenia do pracy lub zasądzenia odszkodowania.