Czy wiesz jak otrzymać dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania?

Sprawdź, kiedy przysługuje Ci dodatek związany z podjęciem przez dziecko nauki w szkole, która znajduje się poza miejscem zamieszkania!
/ 26.10.2017 14:26

O powyższy dodatek możesz się ubiegać w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej. W tym wypadku otrzymasz świadczenie w wysokości 50 zł miesięcznie na dziecko.

Powyższe świadczenie możesz otrzymać także w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności w takim przypadku otrzymasz dodatek w wysokości 90 zł miesięcznie na dziecko;

Dodatek przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego;

Musisz mieć także ustalone prawo do zasiłku rodzinnego, aby móc ubiegać się o powyższy dodatek;

Wniosek składasz w Urzędzie Gminy, jeżeli to ta instytucja zajmuje się wypłatą świadczeń rodzinnych w miejscu Twojego zamieszkania.