Czy wiesz jak oblicza się wymiar urlopu wypoczynkowego?

Wybierasz się na urlop? Sprawdź, ile dni wypoczynku Ci przysługuje!
/ 26.10.2017 13:02

Pamiętaj, że wymiar urlopu jest zależny od czasu Twojego zatrudnienia oraz czasu nauki. Jest zagwarantowany w Konstytucji. Nie możesz się go zrzec!

Jeżeli jesteś zatrudniony krócej niż 10 lat, przysługuje Ci 20 dni urlopu wypoczynkowego na rok. Jeżeli pracujesz już dłużej niż 10 lat wówczas wymiar Twojego urlopu wzrasta do 26 dni na rok.

Jeżeli chcesz obliczyć okres pracy, na podstawie którego wyznaczany jest wymiar urlopu, to sumujesz wszelkie okresy zatrudnienia (u różnych pracodawców, bez względu na przerwy w zatrudnieniu).

Zapamiętaj! Okres zatrudnienia powiększa się o czas Twojej nauki: a) 3 lata – w przypadku ukończenia zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej; b) 5 lat – w przypadku ukończenia średniej szkoły zawodowej, zasadniczej szkoły zawodowej oraz średniej szkoły ogólnokształcącej; c) 6 lat – w przypadku ukończenia szkoły policealnej; d) 8 lat – w przypadku ukończenia szkoły wyższej.

Okresów nauki nie sumuje się. Podlegają wliczeniu wyłącznie wtedy, gdy uzyska się dyplom ukończenia szkoły. Jeżeli uczęszczałeś do szkoły będąc zatrudniony, do okresu pracy wlicza się albo czas zatrudnienia albo czas nauki.

Do okresu pracy wlicza się również okresy zasadniczej i zawodowej służby wojskowej, Służbę w ABW, w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służbie Więziennej.

Redakcja poleca

REKLAMA