Czy wiesz ile trwa urlop macierzyński?

Czy wiesz ile trwa urlop macierzyński?

Zostałaś mamą? Przysługuje Ci urlop macierzyński! Sprawdź w jakim wymiarze i na jakich zasadach.
/ 30.10.2017 10:56
Czy wiesz ile trwa urlop macierzyński?

Urlop macierzyński jest obowiązkowym zwolnieniem pracownicy od pracy, w związku z narodzinami dziecka. Czas urlopu określony jest ustawowo i przypada na okres bezpośrednio przed porodem i bezpośrednio po nim.

Urlop macierzyński wynosi w przypadku urodzenia przy jednym porodzie: a) jednego dziecka – 20 tygodni; b) dwoje dzieci – 31 tygodni; c) troje dzieci – 33 tygodni; d) czworga dzieci – 35 tygodni; e) pięciorga dzieci i więcej – 37 tygodni.

Pamiętaj, że 2 tygodnie urlopu możesz wykorzystać przed porodem. Po porodzie przysługuje Ci pozostała część urlopu.

Urlop macierzyński przysługujący po porodzie ulega skróceniu, w przypadku: a) urodzenia martwego dziecka lub jego zgonu przed upływem 8 tygodnia życia (urlop wynosi wówczas 8 tygodni), gdy zgon dziecka nastąpił po upływie 8 tygodnia życia – 7 dni; b) gdy matka oddaje dziecko w celu przysposobienia innej osobie lub do domu małego dziecka (urlop ulega skróceniu o część pozostało po oddaniu dziecka, z tymże nie może być łącznie krótszy niż 8 tygodni).

Po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu, możesz zrezygnować z pozostałej części, jeżeli ojciec dziecka wykorzysta ją jako swój urlop macierzyński. Należy wówczas złożyć pracodawcy wniosek o rezygnacji z urlopu (co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem pracy, wraz oświadczeniem potwierdzającym termin rozpoczęcia urlopu przez ojca).