Czy wiesz czym jest umowa na zastępstwo?

Umowa o pracę na zastępstwo to nic innego jak umowa na czas określony. Zawierana jest jednak w szczególnych okolicznościach. Czy wiesz jakich?
/ 17.10.2017 10:10

Umowa na zastępstwo zostaje zawarta na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Taka nieobecność może być wywołana zarówno chorobą, jak również urlopem, np. macierzyńskim czy wychowawczym. Wówczas pracodawca może zatrudnić innego pracownika na czas określony, obejmujący czas nieobecności zastępowanego.

Umowa na zastępstwo może zostać poprzedzona zawarciem umowy na okres próbny.

Oprócz podstawowych elementów zawieranych w umowie, tj. określenia rodzaju, miejsca, czasu pracy, wysokości wynagrodzenia czy terminu rozpoczęcia pracy, w umowie na zastępstwo musi znaleźć się wskazanie tożsamości zastępowanego pracownika.

Termin rozwiązania umowy może zostać wskazany konkretną datą kalendarzową, a także pośrednio – poprzez podanie zdarzenia rozwiązującego umowę (np. powrót z urlopu wychowawczego pracownika zastępowanego).

Wcześniejsze rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem bądź w trybie natychmiastowym. Pamiętaj, że okres wypowiedzenia umowy na zastępstwo zawsze będzie trwał 3 dni, a pracodawca nie musi wypowiedzenia uzasadniać!