Czy wiesz czym jest świadectwo pracy?

Jeżeli Twoja umowa o pracę została rozwiązana, pracodawca jest zobowiązany do wydania Ci świadectwa pracy. Sprawdź, co powinno być w nim zawarte!
/ 20.10.2017 16:21

Wśród podstawowych danych, jakie odnajdziesz w świadectwie pracy są: okres pracy, stanowisko, podstawa rozwiązania umowy o pracę oraz liczba dni niezdolności do pracy. Możesz zażądać od pracodawcy umieszczenia w świadectwie informacji o wysokości Twojego wynagrodzenia i jego składników. Ponadto, w świadectwie pracy powinny być zawarte informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego (np. liczba wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego)

Pracodawca ma obowiązek wydać świadectwo pracy bezpośrednio Twoich rąk lub, ewentualnie innej osobie, jeżeli upoważniłeś ją do tego na piśmie. W razie wygaśnięcia stosunku pracy z powodu śmierci pracownika, pracodawca sporządza świadectwo pracy i włącza je do akt osobowych zmarłego pracownika.

Pamiętaj, że świadectwo pracy to bardzo ważny dokument! Potwierdza Twoje zatrudnienie i stanowi źródło wiedzy dla przyszłego pracodawcy. Dlatego, jeżeli zostanie wypełnione błędnie, możesz zwrócić się w ciągu 7 dni o sprostowanie błędów. Jeżeli otrzymasz odpowiedź odmowną, możesz wnieść pozew do sądu pracy.

Jeżeli pracodawca nie wydał Ci świadectwa pracy w terminie bądź wydał świadectwo niewłaściwe, a Ty poniosłeś szkodę – przysługuje Ci odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z tego powodu (nie więcej niż za 6 tygodni).