Czy wiesz co charakteryzuje umowę o pracę na czas nieokreślony?

Umowa na czas nieokreślony to najbardziej pożądana z umów o pracę. Gwarantuje największą stabilność zatrudnienia, gdyż nie określa z góry terminu jej rozwiązania. Wiąże się z nią również szereg uprawnień dla pracownika. Sprawdź jakich!
/ 13.10.2017 16:35

Umowa na czas nieokreślony jest umową bezterminową. Oznacza to, że zostaje w niej wskazany końcowy termin trwania stosunku pracy. Z zawarciem tego rodzaju umowy mamy do czynienia nie tylko wtedy, gdy pracownik i pracodawca tak w umowie postanowią

Oczywiście taka umowa może zostać rozwiązana. Wypowiedzenie musi być jednak przez pracodawcę odpowiednio uzasadnione i skonsultowane ze związkami zawodowymi, jeżeli takie u pracodawcy działają. Pracownik nie ma obowiązku uzasadniania wypowiedzenia.

Terminy wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony są znacznie dłuższe niż w przypadku pozostałych umów o pracę. Ich długość zależna jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wynoszą one: · 2 tygodnie przy przepracowaniu okresu krótszego niż 6 miesięcy, a) 1 miesiąc przy przepracowaniu okresu co najmniej 6 miesięcy, b) 3 miesiące przy przeprowadzeniu co najmniej 3 lat.

Umowa na czas nieokreślony może zostać rozwiązana, tak jak w przypadku pozostałych umów, za porozumieniem stron oraz w trybie natychmiastowym.