Czy wiesz co charakteryzuje umowę na czas określony?

Umowa na czas określony jest jedną najbardziej powszechnych umów o pracę. Sprawdź, czy wiesz o niej wszystko!
/ 19.10.2017 12:25

Umowa na czas określony, jak sama nazwa wskazuje, jest zawierana na pewien, z góry ustalony czas. Jest to termin, zazwyczaj określony datą kalendarzową, który wskazuje, kiedy umowa zostanie rozwiązana.

Pamiętaj, że umowy na czas określony zasadniczo nie można wypowiedzieć. Wyjątek stanowi jednak sytuacja, kiedy umowa została zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zastrzeżono w niej możliwość wcześniejszego jej rozwiązania. Okres wypowiedzenia wynosi wówczas 2 tygodnie. Pracodawca nie musi w takiej sytuacji uzasadniać wypowiedzenia.

Jeżeli pracodawca podpisuje z pracownikiem trzecią umowę o pracę na czas określony, przekształca się ona, z mocy prawa, w umowę na czas nieokreślony. Przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a zawarciem kolejnej umowy nie może jednak przekroczyć miesiąca.

Zakazane jest tzw. aneksowanie umów na czas określony. Co to oznacza? Jeżeli pracownik i pracodawca uzgodnią, w trakcie trwania umowy na czas określony, dłuższy okres wykonywania pracy, to jest to równoznaczne z zawarciem kolejnej umowy, a nie z przedłużeniem dotychczasowej. Terminem zawarcia nowej umowy jest dzień następujący po dniu rozwiązania poprzedniej.